Pierwsza kobieta powołana na pastora w Kościele Zielonoświątkowym

0

Ostatniej niedzieli (27 września br.) ordynowano na diakonisę oraz powołano na urząd pastora pomocniczego pierwszą kobietę w Kościele Zielonoświątkowym w RP (KZ).  Uroczystość miała miejsce w częstochowskim zborze KZ, „Kościół Shoreline”.


Ordynacji i powołania pastor Joanny Kmiecik dokonał biskup Kościoła, Marek Kamiński wraz z mężem nowo ordynowanej diakonisy, pastorem Tomaszem Kmiecikiem, z którym wspólnie od 30 lat prowadzą częstochowski zbór KZ. Okolicznościowe nabożeństwo było jednocześnie dziękczynieniem za 30 lat istnienia zboru w Częstochowie.

Synod Kościoła Zielonoświątkowego zgodził się w ubiegłym roku zgodził się (przewaga jednego głosu) na powoływanie kobiet na urząd pastora pomocniczego. Jest to urząd niesamodzielny, podlegający pastorowi zboru. Decyzja ta wciąż budzi spore kontrowersje w KZ. W Polsce dwa inne Kościoły o charakterze zielonoświątkowym od dawna ordynują kobiety do pełnoprawnej służby pastorskiej – chodzi o Kościół Boży w Chrystusie, oraz Kościół Boży w Polsce, który jest częścią międzynarodowego Kościoła Bożego (Church of God, Cleveland, Tennessee).

Ruch zielonoświątkowy od początku swojego istnienia nadawał kobietom w służbie kościelnej podobny lub taki sam status, jaki posiadali mężczyźni. Wnikało to z teologii zielonoświątkowej, mówiącej o wylaniu Ducha Św., na „wszelkie ciało” i zrównaniu w posłudze charyzmatycznej kobiet i mężczyzn.

Sztandarowym przykładem pełnoprawnej służby kobiet w ruchu zielonoświątkowym jest pastor Aimee Semple McPherson, która w latach 20, XX w. założyła Kościół Poczwórnej Ewangelii (ang. Foursquare Gospel Church), który dzisiaj liczy blisko 9 mln. wiernych na całym świecie.

Największa denominacja zielonoświątkowa Zbory Boże (ang. Assemblies of God) licząca 70 mln wiernych, udziela kobietom licencji duchownego i ordynacji do pracy misyjnej i ewangelizacyjnej od swojego powstania w 1914 r. Od roku 1935 kobiety zostały ostatecznie pełnoprawnymi duchownymi bez ograniczeń w swojej posłudze.

W innym dużym Kościele zielonoświątkowym (6 mln wiernych), działający także na terenie Polski, Kościele Bożym (Church of God/Cleveland, Tennessee) kobiety od dawna pełnią służbę kaznodziejską i są ordynowane na duchownych, a od 2000 roku mogą obejmować wszystkie urzędy kościelne z wyjątkiem urzędu biskupa.