Reformowani świętują 100-lecie ordynacji kobiet

0

W 2018 roku Kościół ewangelicko-reformowany w Szwajcarii obchodzi 100. rocznicę ordynacji pierwszych kobiet-pastorów. Elise Pfister i Rosa Gutknecht zostały ordynowane 27 października 1918 r. w Zurychu. 

Pastor Pfister poprowadziła pierwsze nabożeństwo 19 stycznia 1919 r. w zurychskim kościele Neumünster, a Gutknecht 2 sierpnia 1919 wstąpiła na kazalnicę historycznego kościoła Grossmünster, matecznika szwajcarskiej reformacji.

Obydwie pastorki wspólnie studiowały i ukończyły teologię ewangelicką. Ich ordynacja zbiegła się z działalnością wpływowych ruchów obywatelskich na rzecz równouprawnienia kobiet, jednak nie wywołała powszechnej akceptacji w zdominowanych wówczas przez reformowanych Zurychu. Ordynacja nie pociągnęła za sobą zatrudnienia na takich samych zasadach, na jakich parafie zatrudniały duchownych. Pfister i Gutknecht otrzymały początkowo funkcję „pomocniczek duchownych” z odpowiednio niższym wynagrodzeniem niż początkujący duchowni płci męskiej. Kazania obydwu kobiet przyciągały tłumy wiernych.

W Szwajcarii kolejne teolożki ordynowano w latach 30., a w samym Zurychu dopiero w latach 60. Pod koniec lat 50. w niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii pracowało zaledwie 16 takich teolożek. Ordynację kobiet we wszystkich ewangelicko-reformowanych Kościołach kantonalnych wprowadzano stopniowo w latach 1956-1969, jednak dopiero w 1981 roku kobietom zaczęto powierzać samodzielne stanowiska duszpasterskie.

W Szwajcarii kobiety ordynuje również Chrześcijańsko-Katolicki Kościół Szwajcarii należący do rodziny Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej, a także diaspora luterańska i anglikańska.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej wspólnoty Kościołów Reformowanych w2017 roku podjęta została decyzja, aby ordynację kobiet wprowadzić we wszystkich Kościołach członkowskich do 2024 roku.