Czym jest \"Złota Reguła\"?

Jedna z najstarszych etycznych zasad ludzkości, „Złota Reguła”, może  zostać przedstawiona w dwojaki sposób:
– negatywny: „Nie czyń nikomu tego, czego nie chcesz, aby i tobie uczyniono”;
– pozytywny: „Czyń drugiemu to, co chciałbyś, aby i tobie uczyniono”.
Obydwa sposoby są przedstawieniem tej samej zasady, przy czym pierwsza chce uniknąć zła, a druga proponuje dobro.

„Złota Reguła” jest oparta na wierzeniu, że wszystkie osoby ludzkie są do siebie podobne, a będąc podobnymi, powinny się nawzajem szanować. W różnych wersjach zasada ta pojawia się w wielu religiach, jak chociażby w:
– chrześcijaństwie: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”;
– hinduizmie: „Nie czyń drugiemu czegoś, co, gdyby tobie uczyniono, przyniosłoby ci ból”;
– islamie: „Nikt nie może być osobą wierzącą, aż pokocha swojego brata, jak siebie samego”.


Tymczasem „Złota Reguła” nie może zostać przyjęta jako odniesienie dla wszystkich czynów człowieka. Ona jest tylko wskazówką i nie może być zastosowana w sposób mechaniczny, bowiem zależy od kontekstu każdej sytuacji. Kiedy np. ktoś prosi nas o pieniądze, to możemy sobie wyobrazić, że na miejscu tej osoby również byśmy chcieli, by ktoś nam pomógł finansowo. Tymczasem jednak trzeba wcześniej się zastanowić, czy rzeczywiście jest to jedyny i najlepszy sposób, aby pomóc jakiejś osobie pozbierać się, uporządkować jej sprawy.