Konfirmacja w KER

1

Witam. Przygotowuję się do przystąpienia do konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Reformowanym na Litwie. Tutaj mieszkam od kilku lat i tutaj podjąłem decyzję o przystąpieniu do Kościoła reformowanego. Czy po przystąpieniu do Kościoła reformowanego na Litwie istnieje możliwość przesłania informacji do Kościoła rzymskokatolickiego w celu usunięcia mnie z szeregów parafian?Szanowny Panie. Możliwość istnieje zawsze. Proponuje przesłać listem poleconym do kancelarii parafialnej świadectwo konfirmacji, do której potrzebne będzie Panu ponadto świadectwo przyjęcia sakramentu chrztu św. w Kościele rzymskokatolickim.

komentarze

 • Mt69-13

  Sugerowałbym przeczytać artykuł pod poniższym linkiem:

  https://www.ekumenizm.pl/content/article/20090213181553202.htm

  oraz komentarze. I artykuł i komentarze wprowadzą Pana w atmosferę trudności i radości jakie przed Panem.

  Osobiście mam nadzieję że po wypełnieniu Woli Bożej w naszym życiu spotkamy się przed tronem Najwyższego gdzie nasze imiona zostaną wyczytanie z księgi życia, następnie nasze szaty opłukane we Krwi Baranka, Jego Imię zostanie wypisane na naszych czołach i wspólnie zaśpiewamy:

  Amen! Alleluja!
  Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
  Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka
  Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować.
  Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków! Amen!


  Duchu Święty który oświecasz serca i umysły nasze
  dodaj nam ochoty i zdolności aby to pisanie
  stało się dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym.Amen