Zmarł ks. prof. Zachariasz Łyko

4

W wieku 79 lat zmarł dzisiejszej nocy ks. prof. Zachariasz Łyko – pastor i wieloletni członek Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zaangażowany całym życiem w ekumeniczną służbę jedności chrześcijan w Polsce.

Przez wiele lat wspólpracował aktywnie z Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej, choć jego macierzysty Kościół formalnie nie wchodzi w jej skład. Był współautorem ekumenicznego przekładu Pisma Świętego. Podczas Soboru Watykańskiego II przebywał w Rzymie w charakterze obserwatora. Przez 25 lat był współprzewodniczącym Komisji Dialogu Ekumenicznego Katolicko-Adwentystycznego. Aktywnie uczestniczył w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrzescijan, jeszcze kilka godzin przed śmiercią w imieniu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego brał udział w spotkaniu ekumenicznym z prezydentem Lechem Kaczyńskim.


Ks. Zachariasz Łyko urodził się w 1929 r. w Zakopanem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i studia teologiczne w Adwentystycznym Seminarium Duchownym.


W 1948 roku powołany został do służby w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, działając początkowo w charakterze wykładowcy seminaryjnego, następnie jako pastor Zboru Poznańskiego i sekretarz Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów w Poznaniu, z czasowym pełnieniem w trudnym roku 1953 funkcji zwierzchnika Kościoła w Warszawie.


Od 1959 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie piastował różne stanowiska, m.in. sekretarza i zastępcy przewodniczącego Kościoła, redaktora naczelnego Wydawnictwa „Znaki Czasu”, dyrektora Ośrodka Radiowego „Głos Nadziei”. W 1975 roku uzyskał doktorat, a w 1977 podjął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, na której habilitował się i uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Pełnił na niej przez wiele lat funkcję kierownika Katedry Filozofii i Socjologii. Studiował także nauki teologiczno- filozoficzne w Anglii, USA, a w roku 1976 prowadził gościnnie wykłady w Adrews University w USA.


Dorobek naukowy prof. Łyki obejmuje ponad 2 tys. artykułów, rozpraw naukowych oraz ponad 30 książek. Wypromował kilkudziesięciu magistrów, kilku doktorów. Był współautorem statutu Kościoła Adwentystów, członkiem Zespołu doradców sejmowych Sejmu IX kadencji, współprzewodniczącym Komisji Redakcyjnej Rządowo-Kościelnej przygotowującej ustawę o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Uczestniczył również w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.


Od 1999 roku ks. prof. Łyko piastował funkcję doradcy Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.


komentarze

  • adam

    +

  • Dario

    Jezus Chrystus mówi: Ja żyję i wy zyć będziecie.

    Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie!

  • waldek

    Studenci z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zawsze darzyli go głębokim szacunkiem. Dzięki niemu mogli na CHAT w miarę spokojnie studiować.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    c

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • TD

    +