Główny rabin sefardyjski przeciwny uznaniu reformowanych i konserwatywnych

1

Naczelny rabin sefardyjski Szlomo Amar wysłał list do tysięcy ortodoksyjnych rabinów wzywając ich do sprzeciwu wobec zamiaru państwa uznania i finansowania rabinów reformowanych i konserwatywnych.

Rabin zaprosił wszystkich ortodoksyjnych rabinów na spotkanie w następny czwartek w Jerozolimie, którego celem ma być przekonanie politycznych zwierzchników Izraela by nie dopuścili do wprowadzenia orzeczenia Sądu Najwyższego w tej sprawie.


W swoim liście rabin Amar napisał, iż uznanie i finansowanie konserwatywnego i reformowanego judaizmu zniszczy judaizm oraz będzie miało destrukcyjny wpływ na Izraelczyków oraz Żydów w diasporze. Dlatego rabin zapowiedział, iż żaden z ortodoksyjnych rabinów nie może się nie stawić na spotkanie poświęcone tej sprawie.