O żydach mesjanistycznych

0

Określenie Żyd występuje w językach zachodniosłowiańskich. Jest nazwą używaną na wiele sposobów. Pomijając kwestię różnych pejoratywnych znaczeń nadanych jej przez licznych w czasie i przestrzeni wrogów narodu żydowskiego, chciałbym sprecyzować jej pochodzenie i znaczenie oraz wykazać jej głębię. Najogólniejsze współczesne wyjaśnienie zakresu nazwy Żyd to: członek narodu izraelskiego, który żyje w rozproszeniu (diasporze) lub na terenie dzisiejszego państwa Izrael.

Dalszy ciąg tekstu Żydzi mesjanistyczni jako nazwa hebrajsko – chrześcijańskiego ruchu religijnego na stronach Magazynu Teologicznego Semper Reformanda.


Zachęcamy do lektury!