Ortodoksi bojkotują reformowanych

0

„Wzywamy rosyjskie organizacje i wspólnoty żydowskie by zerwały wszystkie  kontakty religijne z ludźmi związanymi z tym świętokradczym i prowokacyjnym aktem, a także z organizacjami, które są przez tych ludzi reprezentowane” – tymi słowami ortodoksyjna Federacja Wspólnot Żydowskich Rosji namawia do bojkotu Żydów reformowanych. Powodem jest udzielenie przez reformowaną panią rabin błogosławieństwa parze jednopłciowej.

Uroczystość miała miejsce w niedzielę 2. kwietnia w Moskwie. Wyszła jednak na jaw dopiero w środę, dzięki notatce w jednej z gazet. Rabin Nelly Shulman, która przewodniczyła ceremonii zastrzegła, że nie był to akt małżeństwa, a jedynie pobłogosławienie.  Dodała też, że była to jej prywatna inicjatywa i nie miała nic wspólnego z organizacjami judaizmu reformowanego w Rosji. Potwierdził to główny rabin reformowany, Aleksander Lyskovoj.


– Była to moja prywatna inicjatywa i tylko ja ponoszę za nią odpowiedzialność – stwierdziła r. Nelly Shulman. – Jeśli jednak Federacja chce mnie bojkotować, to jest mi z tym dobrze – dodała.


Obserwatorzy życia żydowskiego w Rosji zwracają uwagę na kuriozalny charakter akcji bojkotowej, gdyż ortodoksyjni Żydzi w Rosji… praktycznie nie utrzymują żadnych kontaktów z rosyjskimi Żydami reformowanymi.