Irlandia Północna: więcej katolików niż protestantów

0

Po raz pierwszy w historii Irlandii Północnej liczba katolików przewyższyła liczbę protestantów. Stan ten może mieć dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości Irlandii Północnej, która – póki co – jest częścią Zjednoczonego Królestwa. 


Powszechny spis ludności przeprowadziła północnoirlandzka agencja NISRA w 2021 roku. Spośród niespełna dwóch milionów mieszkańców Irlandii Północnej 45,7% zaznaczyło, że są wyznania rzymskokatolickiego lub w tym wyznaniu zostali wychowani. W porównaniu ze spisem przeprowadzonym przed 10 laty jest to wzrost o 0,7%. Jest to wprawdzie wzrost niewielki, ale w tym samym czasie spadł drastycznie odsetek ludzi, deklarujących związki z którymś z Kościołów protestanckich z 48% w 2011 roku na 43,5% w 2021 r. Jednak najbardziej wzrosła liczba osób określających się jako bezwyznaniowi z 5,6% na 9,3%.

Sam McBride, dziennikarz The Belfast Telegraph, podkreślił, że wyniki pokazują spore przesunięcie, ale zastrzegł jednocześnie, że zmiany w strukturze wyznaniowej nie muszą się automatycznie przekładać na kwestie konstytucyjne, gdyż religia nie ma takiego znaczenia, jakie miała jeszcze 100 temu, gdy wyznaczano granice Irlandii Północnej. Wówczas przynależność wyznaniowa pokrywała się właściwie z narodową i tym samym wskazaniem na preferowaną przynależność państwową. Dziś już tak nie jest, a to ze względu również na inne czynniki.

Zmiany w Irlandii Północnej pokazały już wyniki wyborów regionalnych, które odbyły się w maju 2022 r. Prorepublikańska partia Sinn Fein po raz pierwszy wygrała wybory, jednak smak triumfu obozu republikańskiego nieco zepsuły inne wyniki, wskazujące, że 31,9% mieszkańców Irlandii Północnej bardziej uważa się za Brytyjczyków niż Irlandczyków (29,1%). Jednak również i tutaj nastąpiły zmiany, ponieważ liczba osób identyfikujących się jako Brytyjczycy spada z roku na rok – oczywiście na korzyść irlandzkiego żywiołu.

Obserwatorzy są zgodni, że wyniki spisu w kontekście religii stanowią doniosłą cezurę, jednak trudno oczekiwać, aby znaczące zmiany dotyczące statusu Irlandii Północnej nastąpiły błyskawicznie. Wiele zależy od złożonych czynników natury ekonomicznej (spór między UK a Unią Europejską ws. wewnętrznej granicy), ale także w wymiarze politycznym (nowy rząd torysów i rosnąca siła opozycji) i historyczno-symbolicznym (nowy monarcha Zjednoczonego Królestwa).

W przyszłym roku minie 25 lat od historycznego Porozumienia wielkopiątkowego zaakceptowanego w referendach zarówno w Republice Irlandii i w Irlandii Północnej. Porozumienie przewiduje, że Irlandia Północna może zjednoczyć się z Republiką, jeśli tego będzie chciała większość mieszkańców. Wówczas ponad połowa mieszkańców Irlandii Północnej deklarowała związki z wyznaniami protestanckimi kolejno z Prezbiteriańskim Kościołem Irlandii, (anglikańskim) Kościołem Irlandii i Kościołem Metodsytycznym.


>> Ekumenizm.pl: 20 lat Porozumienia wielkopiątkowego – brudna roboty i pojednanie