Ewangelicki biskup do duchownych prawosławnych

2

Biskup Gothart Magaard ze Szlezwika-Holsztynu (Kościół Północy) powiedział, że życzyłby sobie „bardziej gorliwego dialogu” między wyznaniami chrześcijańskimi. – Mam nadzieję, że duch ekumeniczny wzmocni kulturę spotkania na świecie – powiedział biskup do ponad 40 duchownych prawosławnych z Hamburga, Szlezwika-Holsztynu i Meklemburgii-Pomorza Przedniego w trakcie „Chrysostomos-Empfang”, czyli spotkania poświęconego Ojcu Kościoła Janowi Chryzostomowi.

Właśnie w czasach wielkiego niepokoju na świecie, ważne jest, aby pozostawać w kontakcie ze sobą i wypełniać życiem pojęcia „pokoju”, „sprawiedliwości” i „troski o stworzenie”. To powinno być naszą troską nawet po zakończeniu roku reformacji – podkreślił szlezwicki biskup.

Północne Niemcy są w przeważającej części protestanckie, ale znajduje się tam ponad 40 wspólnot prawosławnych, głównie w Hamburgu, Lubece, Schwerinie, Flensburgu i Kilonii.

Prawosławie jest trzecią pod względem wielkości rodziną kościołów w północnych Niemczech. Silnie rosnące społeczności obejmują głównie osoby o rumuńskich i bułgarskich korzeniach, ale także wielu chrześcijan obrządków prawosławnego, koptyjskiego i ormiańskiego z dotkniętych niepokojami politycznymi terenów na Bliskim Wschodzie.