XIV. Dzień Judaizmu w Krakowie

18

Zapraszamy na krakowskie obchody XIV. Dnia Judaizmu w Kościele rzymskokatolickim w Polsce. Hasłem biblijnym są słowa z Księgi Rodzaju: „Weź syna twego jedynego (…) i złóż go w ofierze…” (22, 2). Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2011 (środa) o godz. 17.00.

„Oto jestem!”– Abraham wobec próby. O „związaniu Izaaka” będą rozmawiać


Naczelny Rabin Krakowa Boaz Pasz i red. Janusz Poniewierski


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Franciszkańska 1, s. 120, I p.


sobota, 15 stycznia 2011, godz. 17.00


Hawdala – spotkanie modlitewne Żydów i chrześcijan


w synagodze Tempel przy ul. Miodowej 24


udział wezmą: ks. kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita Krakowski i ks. kard. Franciszek Macharski


modlitwę poprowadzą: Naczelny Rabin Krakowa Boaz Pasz, Naczelny Rabin Galicji Edgar Gluck, śpiew  Urszula Makosz  z zespołem


Organizatorzy: Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII