• Grekokatolicy i prawosławni w Polsce w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 r.

  9 kwietnia 2013 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował w Internecie opracowanie pt. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, zawierające pierwsze od 1931 r. (!) dane spisowe dotyczące poszczególnych wyznań, bardzo zresztą na razie fragmentaryczne. W poprzednim artykule piszący te słowa dokonał ogólnego przeglądu wyników spisu w obszarze konfesyjnym. Celem niniejszego opracowania jest bliższe przyjrzenie się wynikom, uzyskanym przez Polski Au…

 • Wyznania w Polsce wg. spisu powszechnego z 2011 r.

  NSP 2011 był pierwszym od 80 lat polskim spisem powszechnym, w którym pojawiło się  pytanie o przynależność wyznaniową respondenta. Było to pytanie fakultatywne. Można było:  odmówić udzielenia odpowiedzi lub  podać wyznanie, do którego się należy lub też zadeklarować bezwyznaniowość. Podkreślić należy, iż NSP 2011 przewidywał zastosowanie 2 typów ankiet spisowych: „pełnej” i „reprezentacyjnej”. Pytanie o wyznanie zawarte było je…

 • Grekokatolicy zapraszają do Chełma

  23 stycznia 2013 r. w Bazylice Narodzenia NMP na Górze Danielowej w Chełmie (ul. Lubelska 2) o godz. 18.00 odprawiona zostanie uroczysta Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. Już po raz dziesiąty w dawnej katedrze greckokatolickiej w dniu liturgicznego wspomnienia 13 Męczenników Pratulińskich ( + 1874) modlić się będą wspólnie duchowni grecko- i rzymskokatoliccy oraz wierni i sympatycy Kościoła greckokatolickiego. W szczególny…

 • Odszedł do Pana o. archimandryta Roman Piętka MIC

  Jak informuje strona marianie.pl, 26 marca 2011 r. w godzinach wieczornych zmarł w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej emerytowany długoletni proboszcz parafii neounickiej w Kostomłotach nad Bugiem, tytularny archimandryta, jedyny w Polsce katolicki kapłan obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (synodalnego), magister filologii klasycznej (KUL), o. Roman Piętka MIC (ur. 1937).Obszerna autobiografia Zmarłego, aktywnego animatora ruchu ekumenicznego, wsp…

 • Grekokatolicy.pl – nowe pismo dwujęzyczne

  Ukazał się już 2 numer półrocznika „Grekokatolicy.pl”. Pismo to wydawane jest w środowisku wiernych Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, nie jest jednak organem kurialnym czy w ogóle oficjalnym Kościoła. Wydawcą jest Fundacja Metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ  ( http://www.fundacja24.pl ). Półrocznik „Grekokatolicy.pl” jest czasopismem dwujęzycznym, polsko-ukraińskim, z przewagą polszczyzny…

 • Wykluczanie grekokatolików z Tygodnia Ekumenicznego

  „Gazeta Wyborcza Lublin” opublikowała w dniu 13 stycznia 2009 r. artykuł Marcina Bielesza „W niedzielę początek tygodnia ekumenicznego„. Autor odniósł się w nim do faktu, iż w do udziału w lubelskim Tygodniu (tradycyjnie) nie zaproszono miejscowych grekokatolików. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan nie bierze udziału Kościół grekokatolicki. Częściowo dlatego, że podlega Kościołowi rzymsko – katolickiemu. – Wydaj…

 • Pomódlmy się za Braci Prawosławnych

  Dla społeczności prawosławnej w Polsce nadeszły trudne chwile. Publikacje „Rzeczypospolitej” ujawniają wiele, ujmując rzecz delikatnie, smutnych kart z dziejów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.Są to bardzo bolesne chwile dla prawosławnych chrześcijan w naszym kraju. Byłyby takie dla każdego wierzącego w analogicznej sytuacji. Ale wierni PAKP, będąc w mniejszości, odczuwają to chyba dotkliwiej niż np. rzymscy katolicy, gdy…

 • V Dni Dobrosąsiedztwa na granicy polsko-ukraińskiej

  28 sierpnia rozpoczną się w Korczminie/Stajiwce kulturalno-religijne uroczystości z okazji uroczystości Zaśnięcia NMP obchodzone w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Początek o godz. 10.00 Procesja od zabytkowej drewnianej cerkwi w Korczminie do źródła na granicy, Liturgia oraz poświęcenie wody przy cudownym źródle, jarmark twórczości ludowej, koncert zespołów folkowych, kino w plenerze 29 sierpnia 2008 r. – Liski (Białystok) początek o godz. 1…

 • Greckokatolicka Wielkanoc – retransmisja z Lublina w TVP1

  Wielki Tydzień i Wielkanoc w Parafii Greckokatolickiej  w Lublinie21-23 kwietnia 2008 – Wielki Poniedziałek , Wtorek i Środa Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów – codziennie o 17.00. 24 kwietnia – Wielki Czwartek Jutrznia Męki Pańskiej z czytaniem 12 Ewangelii Pasyjnych – 17.00. 25 kwietnia – Wielki Piątek Nieszpory z wystawieniem Całunu (ukr. Płaszczanycia) – 17.00. 26 kwietnia – Wielka Sobota Jutrznia Jero…