Instrukcja nt. Komunii dla ewangelickich małżonków wchodzi w życie

0

Wprawdzie Kongregacja Nauki Wiary niezbyt entuzjastycznie oceniła dokument Konferencji Biskupów Niemieckich (DBK) ws. Komunii Świętej dla ewangelickich współmałżonków i sprzeciwiła się jego publikacji jako stanowiska episkopatu, to dwóch biskupów diecezjalnych zdecydowało się na wdrożenie instrukcji w swoich diecezjach.

Jako pierwszy decyzję taką podjął abp Hans-Josef Becker z arcybiskup metropolita Paderborn. Hierarcha stwierdził, że przyjęty w lutym 2018 r. dokument niemieckiego episkopatu i niedawno opublikowany na stronach internetowych DBK jest duszpasterskim towarzyszeniem małżeństwom o różnej przynależności wyznaniowej. Przypomnijmy, że intencją dokumentu jest zachęcenie rzymskokatolickich duszpasterzy do udzielania Komunii Świętej ewangelickim współmałżonkom po indywidualnym i gruntownym rozpoznaniu ich duchowej sytuacji oraz po spełnieniu pewnych warunków, w tym przede wszystkim katolickiej wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii.

>> Niemiecki episkopat za Komunią dla ewangelickich współmałżonków

W specjalnym oświadczeniu abp Becker zaznaczył, że instrukcja jest duchową pomocą dla sumienia duszpasterzy. Zastrzegł, że zgodnie z intencją dokumentu chodzi o pojedyncze przypadki, a nie generalnie obowiązującą regułę dla wszystkich małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. – Małżeństwa i rodziny, w których istnieją różne wyznania są dla nas tak samo ważne jak ekumenia. Instrukcja nie jest obejściem kwestii wspólnoty kościelnej i wspólnoty eucharystycznej, ani zasadniczą odpowiedzią na te pytania.

Abp Becker poinformował, że decyzja dotycząca jego diecezji zapadła podczas spotkania Rady Kapłańskiej 27 czerwca br., a duchowieństwo archidiecezjalne zostało poinstruowane, aby intensywnie zapoznać się z tekstem i w duchu duszpasterskiej odpowiedzialności właściwie działać.

Podobną decyzję podjęła również diecezja Osnabrück. – Będziemy w naszej diecezji działać zgodnie z kierunkiem opisanym w instrukcji – poinformował ordynariusz bp Franz-Josef Bode.

Diecezja Münster zapowiedziała, że ustosunkuje się do dokumentu jesienią br.

Decyzja archidiecezji Paderborn jest prawdopodobnie efektem interpretacji dokumentu wydanego przez kard. Ladarię, który kieruje Kongregacją Nauki Wiary – o czym informowaliśmy 4 czerwca br.

Przypomnijmy, że część biskupów poprosiła Watykan o ustosunkowanie do instrukcji duszpasterskiej powątpiewając, czy w gestii konferencji biskupów leży publikowanie tekstów dotyczących całego Kościoła.

>> Wojna domowa w niemieckim episkopacie

Wydawało się po tym, że sprawa została definitywnie zamknięta, przynajmniej do momentu wypracowania dalszego kompromisu. Nieco ponad tydzień po publikacji stanowiska watykańskiej dykasterii, kardynał Reinhard Marx, przewodniczący DBK, przedłożył papieżowi Franciszkowi notę (link), w której stwierdził m.in.:

  1. list abp. Ladarii daje pewne wskazówki i ramy interpretacyjne, ale nie zawiera żadnych wskazań dla działań konferencji biskupów
  2. papież nie chce, aby tekst ukazywał się jako tekst DBK, bo dotyczy całego Kościoła, ale może funkcjonować jako tekst studyjny i pomoc duszpasterska dla biskupów w ich diecezjach
  3. w poszczególnych dykasteriach będą trwały dalsze prace nad dokumentem
  4. ponieważ tekst jest przeznaczony dla biskupów diecezjalnych może być dla ich użytku opublikowany.

Na piśmie znajduje się parafka papieża Franciszka, że notę kardynała Marxa przyjął do wiadomości.


>> Ekumenio, naprawdę nic się nie stało