Anglikanie uznali porozumienie ws. usprawiedliwienia

1

Po luteranach, rzymskich katolikach i metodystach także anglikanie zdecydowali się uznać Wspólną Deklarację o Usprawiedliwieniu. Decyzję taką podjęła Anglikańska Rada Konsultatywna, która w dniach 8-19 kwietnia br. obradowała w Lusace (Zambia).

Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu podpisana w 1999 roku przez Światową Federację Luterańską i w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan jest jednym z najważniejszych dokumentów dialogu ekumenicznego. Przyjęty po wielu zawirowaniach i dekadach pracy tekst dokumentu z załącznikami stwierdza zasadniczą zgodność w kluczowych aspektach nauki o usprawiedliwieniu. Spór teologiczny wokół tej kwestii prowadzony w okresie XVI-wiecznej Reformacji doprowadził do instytucjonalnego podziału zachodniego chrześcijaństwa.

ACC jest jednym z czterech instrumentów jedności w łonie Wspólnoty Anglikańskiej. Jej przewodniczącym jest z urzędu Arcybiskup Canterbury, honorowych zwierzchnik Wspólnoty. Jednym z kluczowych zadań ACC jest koordynacja współpracy między poszczególnymi prowincjami anglikańskimi oraz prowadzenie dialogu Wspólnoty Anglikańskiej z innymi rodzinami wyznaniowymi oraz organizacjami ekumenicznymi.

W 2006 roku dokument uznała Światowa Rada Metodystyczna, a nad jego przyjęciem zastanawia się Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych.

>> Więcej informacji nt. decyzji anglikanów na stronach Dekady Reformacji

galeria

komentarze

  • Szymon Pawlas

    tak na marginesie… ciekawe logo. czyżby 5 kolorów symbolizowało 5 kontynentów?