Baptyści i chrzest niemowląt

0

W dniach 6-8 października 2006 roku odbywało się w Duisburgu (Niemcy) sympozjum Towarzystwa Wolnokościelnej Teologii i Publicystyki (GFTP), do którego należy ok. 140 teologów i dziennikarzy, głównie baptystów. Tematem konferencji był chrzest i przynależność do Kościoła. Sympozjum było odpowiedzią na rozpowszechnioną w niektórych zborach baptystycznych rezygnację z powtórnego chrztu osób ochrzczonych wcześniej w innych denominacjach jako dzieci.

Wielu chrześcijan, którzy przyłączają się do baptystów, uznaje swój chrzest z czasów dzieciństwa za ważny. Często zbory baptystyczne szanują tę decyzję i nie zmuszają konwertytów do ponownego chrztu, a jedynie do złożenia wyznania wiary. Na płaszczyźnie regionalnej w Niemczech, i w innych krajach, istnieją nawet oficjalne porozumienia między tradycyjnymi Kościołami protestanckimi, które praktykują chrzest dzieci (luteranie, reformowani, metodyści) a wspólnotami, które chrzczą jedynie dorosłych.


Baptyści nie ukrywają, że debata wiąże się z troską o dialog ekumeniczny. Podczas sympozjum w Duisburgu zostały wygłoszone referaty przez teologów baptystycznych, rzymskokatolickich i ewangelickich, dotyczące rozumienia chrztu świętego, istoty sakramentu i grzechu w poszczególnych denominacjach.


Baptyści często nie rozumieją, co praktykują i niepotrzebnie obciążają w ten sposób rosnącą wspólnotę Kościołów. Poprzez baptystyczną praktykę chrzcielną przemyka ogromna sprzeczność między potwierdzaniem jedności Ciała Chrystusowego, które obejmuje wszystkie Kościoły, oraz lokalnym zborem. Często jest tak członkostwo w zborze wiązane jest z poprawnie przeprowadzonym chrztem wiary jako warunkiem dodatkowym, co niebezpiecznie zbliża do wymogu obrzezki Galicjan – uważa baptysta, dr Kim Strübind. Teolog uważa, że sprzeczna jest również praktyka niektórych zborów, które zapraszają wierzących do Wieczerzy Pańskiej, wyrażającej wspólnotę wszystkich wierzących z Chrystusem, i jednocześnie żądają powtórnego chrztu od chrześcijan, którzy chcą się do nich przyłączyć.


Szczególnym zainteresowaniem obradujących cieszył się referat dr. Wolframa Kernera, który należał do Kościoła baptystycznego i konwertował do ewangelicko-unijnego Kościoła Badenii. Kerner, który przygotowuje się do ordynacji, opowiedział się za wzajemnym uznaniu chrztu przez wszystkie Kościoły. Twierdzi, że jest to możliwe, nawet jeśli baptystyczna praktyka chrzcielna uznana byłaby za bliższą tradycji Nowego Testamentu. Według Kernera powtarzanie chrztu przez baptystów nie jest konieczne, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyznanie wiary nastąpiło nawet długo po przeprowadzonym chrzcie.


:: Więcej szczegółów nt. dyskusji na stronie GFTP