Baptyści wspierają Izrael

0

– Myślę, że mówię w imieniu większości ewangelikanych stwierdzając, iż ewangelikalni wspierali i wciąż mocno wspierają Izrael – stwierdził dr Richard Land, prezydent Komisji Etyki i Wolności religijnej Konwencji Południowych Baptystów (Southern Baptists Convention), odnosząc się do niedawnej decyzji rządu Izraela o wycofaniu żydowskich osadników ze Strefy Gazy.

– Nie akceptujemy ślepo wszystkiego, co państwo Izrael robi lub zrobiło. Jednak wspieramy Żydów, którzy mieszkają na ziemi, którą Bóg dał im bez żadnych limitów czasowych – dodał Land.


Izrael zaczął wycofywać swoich obywateli ze Strefy Gazy w połowie sierpnia. Ostatni żydowski żołnierz opuścił tę ziemię, kontrole nad którą objął rząd palestyński, 12. września. Odnośnie tej kwestii Land dodał: – Nie błogosławicie Żydom prosząc dla nich o więcej, niż sami chcą. Jeśli izraelski rząd, wybrany przez izraelski lud uważa, że takie posunięcie jest w najlepszym interesie Żydów, wtedy dalecy jesteśmy od odwodzenia ich od zamiarów.


:: EAI Ekumenizm.pl: USA: Ocieplenie dialogu protestancko-żydowskiego