Bonhoeffer – wspólny świadek wiary

1

Luterański teolog i męczennik jest ekumenicznym wzorem wiary – uważa prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller.

Dietrich Bonhoeffer postawił wiarę w Boga i spotkanie z Jezusem Chrystusem w centrum swojego życia. To było ważniejsze niż jakakolwiek ideologia – powiedział podczas spotkania w parafii ewangelicko-luterańskiej w Rzymie kardynał Gerhard Ludwig Müller, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary z okazji 70. rocznicy śmierci Dietricha Bonhoeffera.

Ks. Dietrich Bonhoeffer, urodzony we Wrocławiu, jeden z największych teologów luterańskich XX wieku był aktywnym działaczem antyhitlerowskiej opozycji w Niemczech oraz duchownym Kościoła Wyznającego. Został zamordowany przez nazistów na krótko przed zakończeniem II wojny światowej.

Kardynał Müller wspominając bohaterstwo Bonhoeffera podkreślił, że ewangelicki teolog od początku sprzeciwiał się bałwochwalstwu, polegającemu na nadawaniu takim czynnikom jak krew i rasa absolutnego charakteru. Watykańskich hierarcha przypomniał, że dla Bonhoeffera teologia nie stanowiła cel sam w sobie, ale była środkiem do zwiastowania Dobrej Nowiny w kontaktach z ludźmi. – Bonhoeffer zarówno dla ewangelików, jak i katolików stanowi wzór do naśladowania – podkreślił purpurat.

Obecność kard. Müllera podczas bonhoefferowskiego spotkania Kościoła ewangelickiego nie jest przypadkowa. Duchowny jest jednym z najlepszych znawców teologii Bonhoeffera wśród teologów rzymskokatolickich. W 1977 roku obronił rozprawę doktorską nt. rozumienia sakramentów u Bonhoeffera.

Postać luterańskiego męczennik zajmuje szczególne miejsce nie tylko w Kościołach tradycji luterańskiej. Teologię Bonhoeffera oraz świadectwo jego życia inspirują również chrześcijan różnych wyznań. O Bonhoefferze jako wspólnym świadku wiary w kontekście „ekumenizmu męczeństwa” mówił Jan Paweł II, a także Benedykt XVI.

Jednym z najbardziej znanych specjalistów od teologii Bonhoeffera jest Lord Rowan Williams, emerytowany arcybiskup Canterbury. O tym, że także dla anglikanów Bonhoeffer ma ogromne znaczenie świadczy ważny symbol w postaci posągu Bonhoeffera nad Zachodnią Bramą Opactwa Westminsterskiego. Statua niemieckiego teologa jest jedną z dziesięciu, przedstawiających chrześcijańskich męczenników XX wieku. Wśród nich znajduje się również o. Maksymilian Kolbe i abp Oskar Romero.

Rocznica w Polsce

Tegoroczny V Festiwal Kultury Protestanckiej, który odbywać się będzie w dniach od 8 do 13 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu, obchodzony będzie również jako Dni Bonhoefferowskie. Jednym z patronów medialnych jest portal Ekumenizm.pl. Szczegóły podamy wkrótce.