Centralne Obchody 70-lecia ŚRK w Genewie z udziałem Patriarchy Bartłomieja

0

W ramach obchodów 70. rocznicy powstania Światowej Rady Kościołów (ŚRK) odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w reformowanej katedrze św. Piotra w Genewie, podczas którego kazanie wygłosił ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Uroczystości jubileuszowe mają również charakter roboczy, gdyż zbiegają się z posiedzeniem Komitetu Centralnego ŚRK.

Obrady Komitetu Centralnego rozpoczęły się 15 czerwca i zakończą się 21 czerwca, gdy centralę ŚRK odwiedzi papież Franciszek.

Więcej: Siedem dekad ekumenicznej odysei – Światowa Rada Kościołów obchodzi 70. urodziny

Lepiej się rozumiemy i szanujemy – ŚRK instrumentem miłości

Wyraźniej widzimy, co nas jednoczy. Mamy cenne doświadczenia procesów zgłębiania prawdy i pojednania, którymi możemy się dzielić. Stopniowo udało nam się lepiej zrozumieć i w poczuciu szacunku zmagać się z naszymi różnicami – powiedział w sprawozdaniu przed Komitetem Centralnym ŚRK ks. dr Olav Fykse Tveit, luterański teolog i sekretarz generalny organizacji.

Ks. Tveit podkreślił, że nawet ponad głębokimi różnicami opartymi na przekonaniach teologicznych i historycznych okolicznościach można przerzucić mosty porozumienia. – Wiele nauczyliśmy się w kwestii wspólnego życia przy uznaniu naszej różnorodności. Staliśmy się odpowiedzialni wobec siebie i naszego wspólnego powołania oraz misji. Myślę, że odpowiednie jest świętowanie 70. rocznicy jako dziękczynienia za Światową Radę Kościołów jako instrumentu ekumenicznego ruchu miłości  – dodał.

W związku z upływającą pod koniec 2019 roku kadencją sekretarza generalnego, ks. Tveit poinformował Komitet, że nie będzie ubiegać się o reelekcję. – Po modlitwach i długim czasie refleksji, zdecydowałem, że nie jestem gotowy, aby powiedzieć ubiegać się o trzecią kadencję.

Wspólna pielgrzymka

17 czerwca w reformowanej katedrze św. Piotra odbyło się nabożeństwo dziękczynne za 70-lecie ŚRK. Kazanie wygłosił ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, który wezwał do kontynuowania wysiłków na rzecz jedności, sprawiedliwości i pokoju. – Świętujemy długą i wspólną pielgrzymkę w drodze do jedności i chrześcijańskiego świadectwa, zaangażowania na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia. Jesteśmy świadomi, że ruch, który chce przywrócenia jedności chrześcijan, przybiera nowe kształty, aby reagować na nowe sytuacje i mierzyć się z nowymi wyzwaniami świata. Nie łudźmy się! Kościoły nie były do tej pory w stanie przełamać podziałów, aby osiągnąć jedność, do której dążą. Kościoły reprezentowane w ŚRK – a więc tradycje chrześcijańskiego Orientu, jak i Kościoły reformacji, muszą na nowo zdefiniować charakter tej instytucji i na nowo zdefiniować granice, w których ŚRK jest powołana do składania świadectwa.

Patriarcha Bartłomiej przypomniał również, że Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola już w 1920 roku upomniał się w encyklice o powołanie związku Kościołów na wzór Ligi Narodów, którą w tym samym roku powołano do życia w Genewie. Sam patriarcha Bartłomiej był mocno zaangażowany w prace ŚRK do czasu objęcia tronu patriarszego w 1991 roku. Pracował m.in. w Komisji ŚRK Wiara i Ustrój oraz był członkiem Komisji Centralnej i Wykonawczej ŚRK. Ponadto jest absolwentem Ekumenicznego Instytutu ŚRK w Bossey k/Genewy.

11. Zgromadzenie Ogólne w Niemczech

Komitet Centralny ŚRK zdecydował, że kolejne Zgromadzenie Ogólne za trzy lata odbędzie się w Karlsruhe (Niemcy).


>> Tekst kazania patriarchy Bartłomieja w różnych językach


galeria