Chrześcijanin musi działać na rzecz jedności

0

Po 20 latach zaangażowania w międzynarodowy dialog rzymskokatolicko-luterański ks. dr Matthias Türk z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan opuszcza stanowisko i powraca do rodzimej diecezji Würzburg. Nie można być chrześcijaninem, nie angażując się jednocześnie ze wszystkich sił na rzecz jedności Kościoła –powiedział ks. Türk w rozmowie ze służbami prasowymi Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL).

57-letni ks. Türk został wyświęcony na kapłana w 1989 r. przez kard. Josepha Ratzingera, a pracę w Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan rozpoczął w 1999, a więc w roku podpisania Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu między Kościołem rzymskokatolickim a Światową Federacją Luterańską. Od tego czasu był najbliższą osobą kontaktową dla ŚFL i jako obserwator Kościoła rzymskokatolickiego brak udział we wszystkich posiedzeniach Rady ŚFL, wykonawczego gremium rodziny Kościołów luterańskich obradującego między Zgromadzeniami Ogólnymi. Stąd też żartobliwie określany jest jako „najstarszy stażem członek Rady”, gdyż w międzyczasie skład Rady kilkakrotnie się już zmienił.

Obecność ks. dr. Matthiasa Türka na spotkaniu Rady ŚFL, a szczególnie w czasie obrad Komitetu ds. Teologii i Publicznego Świadectwa była unaocznieniem bliskich ekumenicznych kontaktów luterańsko-katolickich. Jego wkład w dyskusję szedł zawsze w kierunku podkreślenie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Zaś jego zachowanie, okazujące, że czuje się w środowisku luterańskim jak w domu pokazywało, że nasze wzajemne relacje są budowane na czymś więcej niż tylko oficjalne dokumenty dialogowe – powiedział w rozmowie z ekumenizm.pl luterański teolog prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i reprezentant Regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Radzie ŚFL.

– Nie brakowało irytacji, krytycznych głosów, ale cieszę się, że mogłem obserwować historię sukcesu, jakim była ‚Wspólna Deklaracja’ na płaszczyźnie lokalnej i międzynarodowej – wspominał pracę ekumeniczną ks. Türk. Jako przykład rzymskokatolicki teolog podał m.in. zainteresowanie włoskich parafii rzymskokatolickich współpracą z luteranami oraz umożliwieniem parafii rzymskokatolickiej w Lund odprawienia Mszy Świętej w luterańskiej katedrze, którą w 2016 roku odwiedził papież Franciszek.

Według teologa przyszłość luterańsko-rzymskokatolickiego dialogu będzie koncentrować się na sakramentalnej istocie Kościoła – rozumienie Kościoła i urzędów posługiwania, a także istota Eucharystii. – Nie można być chrześcijaninem, nie angażując się jednocześnie ze wszystkich sił na rzecz jedności Kościoła. W przeciwnym razie nie bierze się na poważnie modlitwy Jezusa, aby wszyscy byli jedno.

Ks. dr Matthias Türk uczestniczył nie tylko w dialogu rzymskokatolicko-luterańskim, ale brał również aktywny udział w innych ekumenicznych dialogach bilateralnych Kościoła rzymskokatolickiego m. in. ze Światową Wspólnotą Kościołów Reformowanych oraz Międzynarodową Konferencją Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.


galeria