Dyskryminacja, prześladowanie i męczeństwo – Globalne Forum Chrześcijańskie w Albanii

5

145 chrześcijan różnych tradycji i z wielu stron świata spotkało się na Globalnym Forum Chrześcijan (Global Christian Forum), które odbywało się w dniach od 1 do 5 listopada br. w Tiranie.

GCF jest platformą spotkania chrześcijan reprezentujących organizacje ekumeniczne i tradycje wyznaniowe – zarówno weteranów globalnego dialogu ekumenicznego, jak i wspólnoty, które od niedawna otworzyły się na ekumenię. GCF powołała Światowa Rada Kościołów, Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Światowy Alians Ewangeliczny oraz Światowa Wspólnota Zielonoświątkowa. W tym roku bezpośrednimi organizatorami GFC były albańskie Kościoły: Albańska Cerkiew Prawosławna, rzymskokatolicka Konferencja Biskupów Albańskich oraz Ewangeliczny Kościół Albanii.

W GCF uczestniczył tylko jeden delegat z Polski, rzymskokatolicki kapłan i ekumenista ks. prof. Andrzej Perzyński (UKSW).

Głównymi tematami GCF były aktualne wyzwania, stojące przed chrześcijanami w krajach, gdzie wyznawanie Chrystusa wciąż wiąże się z dyskryminacją, prześladowaniem i męczeństwem. Zebrani wysłuchali relacji chrześcijan z regionów, którzy na co dzień zmagają się z rzeczywistością znaną zachodniemu światu jedynie z przekazów medialnych lub kart Nowego Testamentu. W przesłaniu końcowym uczestniczy przypomnieli, że życie chrześcijan od zawsze naznaczone jest drogą krzyża, która prowadzi ku zmartwychwstaniu.

XXI wiek obfituje w poruszające historie wiernych, którzy zapłacili za swoje oddanie Chrystusowi cierpieniem, byli poddawani torturom i zabijani. Chrześcijańscy męczennicy jednoczą nas w sposób, którego nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć. Apelujemy o solidarność wszystkich chrześcijan i pokutujemy za czasy, gdy prześladowaliśmy się nawzajem, prosimy o wybaczenie i modlimy się o nowe drogi, na których możemy naśladować Chrystusa – czytamy w dokumencie końcowym.

Uczestnicy GFC zobowiązali się do uważniejszego wsłuchiwania się w doświadczenia pojedynczych chrześcijan i Kościołów, dotkniętych prześladowaniami na co dzień, a także do intensywnej modlitwy za siebie nawzajem. Ponadto zaapelowali o wyraźne zabieranie głosu w obronie cierpiących i zintensyfikowanie konkretnych działań na rzecz pogłębienia solidarności oraz wspierania pojednania, a także rozwoju wolności religijnej na świecie.

Obrady przeplatane były modlitwami w różnych tradycjach. W prawosławnym soborze Zmartwychwstania Pańskiego odbyła się Boska Liturgia pod przewodnictwem metropolity Anastazego.

Spotkanie GCF odbyło się 25 lat po przywróceniu wolności religijnej w Albanii. W 1967 roku pod rządami komunistycznego dyktatora Envera Hodży wprowadzono do konstytucji zapis, mówiący, że Albania jest krajem ateistycznym. Ponad 60% Albańczyków wyznaje islam, a nieco ponad 30% chrześcijaństwo. Największą wspólnotą chrześcijańską są prawosławni, rzymscy katolicy, a następnie chrześcijanie należący do Kościołów protestanckich.

Poprzednie GFC odbyło się w 2012 roku w Manado (Indonezja).

galeria