Dzień Modlitwy o Pokój

0

Z inicjatywy Światowej Rady Kościołów dzień 21 września br. będzie obchodzony na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień  Modlitwy o Pokój. Inicjatywa ta zbiega się z Międzynarodowym Dniem Pokoju ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Światowa Rada Kościołów zaprasza wszystkie Kościoły na świecie do modlitwy o pokój i pojednanie między ludźmi. Temat tegorocznej modlitwy wyrażono w słowach: „Świadczenie o Bożym Pokoju”. Światowa Rada Kościołów zachęca, aby w tym roku szczególną uwagę zwrócić na kraje i regiony Pacyfiku. Także ostatnie wydarzenia na świecie skłaniają chrześcijan do modlitwy wobec tragedii i cierpienia. Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój jest okazją by z całym Kościołem na ziemi modlić się o kraje i ludzi dotkniętych wojną i cierpieniem.Także Polska Rada Ekumeniczna pragnie włączyć się w to przedsięwzięcie, zachęcając wszystkie odziały regionalne, a także wszystkie Kościoły w Polsce do zorganizowania ekumenicznych nabożeństw i wspólnej modlitwy o pokój. – Zainspirowani inicjatywą Światowej Rady Kościołów zachęcamy także do modlitwy o pokój podczas niedzielnych nabożeństw w dniu 21 września br.  Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój jest okazją do przeżywania ekumenicznej wspólnoty we wszystkich miejscach oraz przypomina o potrzebie pielęgnowania pokoju w ludzkich sercach, domach, wspólnotach i społeczeństwie – powiedział ks. Ireneusz Lukas, dyrektor biura PRE.

Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój jest jedną z inicjatyw Światowej Rady Kościołów w ramach dekady Kościołów „Przezwyciężanie przemocy”. Pomysł ogólnoświatowej modlitwy o pokój zrodził się w 2004 r. podczas spotkania sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów ks. dr. Samuela Kobii i Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana.

Tegoroczna modlitwa o pokój koncentruje się na wyspach Pacyfiku. W rejonie tym znajduje się obecnie 20 tys. wysp rozrzuconych na terenie największego oceanu (196 mln kilometrów kwadratowych). Na terenach tych mieszka ponad 7,5 mln ludzi. Chociaż ocean rozciąga się od Zwrotnika Raka przez Równik i na południe do Zwrotnika Koziorożca (z wyłączeniem Australii) cały obszar ziemi wynosi tylko 10 mln kilometrów kwadratowych. Wyspy tego regionu kulturowo i geograficznie ograniczają się do trzech głównych obszarów: Polinezji, Melanezji oraz Mikronezji.


 


Źródło: PRE