Ekumeniczne tournée patriarchy

0

Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej odwiedził siedzibę Światowej Rady Kościołów (ŚRK) oraz ekumeniczną wspólnotę Taizé. Podróż odbywa się w 25. rocznicy intronizacji Bartłomieja oraz z okazji 50-lecia Centrum Prawosławnego w Chambésy prowadzonego przez Patriarchat Ekumeniczny.

W genewskiej siedzibie ŚRK patriarcha wygłosił okolicznościowe przemówienie poświęcone głównie zeszłorocznemu panprawosławnemu soborowi na Krecie oraz ekumenicznemu zaangażowaniu prawosławia. ŚRK reprezentował sekretarz generalny organizacji, ks. dr Olav Tveit.

Honorowy zwierzchnik prawosławia przypomniał, że od 1955 roku istnieje stałe przedstawicielstwo ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola przy ŚRK w Genewie, którym obecnie kieruje abp Hiob z Telmessos. – Jednoznaczne i stałe zobowiązanie Kościoła prawosławnego wobec ruchu ekumenicznego leży mi bardzo na sercu. Podkreślił to także Święty i Wielki Sobór, stwierdzając, że zaangażowanie prawosławnych chrześcijan na rzecz przywrócenia jedności z innymi chrześcijanami w jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele nie jest obce istocie i naturze Kościoła prawosławnego – zaznaczył Bartłomiej.

Premiera w Taizé

Patriarcha Bartłomiej złożył swoją pierwszą wizytę we wspólnocie ekumenicznej w Taizé. W przemówieniu skierowanym do przełożonego, br. Aloisa oraz pozostałych członków wspólnoty, przywołał uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod kaplicę prawosławną w Taizé 15 kwietnia 1963 r. – To wydarzenie potwierdzało nieodwołalną obecność wschodniego chrześcijaństwa w tym miejscu – mówił.

Nawiązując do miejsca spotkania, Kościoła Pojednania w Taizé, patriarcha Bartłomiej zaznaczył, że pojednanie jest głównym tematem chrześcijaństwa. W odniesieniu do słów apostoła Pawła z 2. Listu do Koryntian (5,18-19), Bartłomiej wymienił trzy płaszczyzny: pojednanie Boga ze światem, pojednanie między chrześcijanami poprzez leczenie duchowych ran oraz globalne pojednanie, obejmujące całą ludzkość.

W tym kontekście patriarcha podkreślił, że pojednanie jest kluczowe dla Kościołów i całego świata i przywołał luterańsko-rzymskokatolicki dokument „Od konfliktu do komunii” przygotowany na jubileusz 500 lat reformacji: „Zaangażowanie ekumeniczne na rzecz jedności Kościoła służy nie tylko Kościołowi, lecz także światu, aby ten uwierzył. Misyjne zadanie ekumenii staje się tym bardziej donioślejsze, im bardziej nasze społeczeństwa będą pluralistyczne w kwestiach religijnych. Także tutaj konieczne są zmiana myślenia oraz nawrócenie.” (243)

Według patriarchy wspólnota Taizé jest wielkim wydarzeniem, krystalizuje pragnienie młodzieży w poszukiwaniu wiary i życia, jest potężnym symbolem nawrócenia i pojednania, koncentracji na życiu wewnętrznym, które pozwala wniknąć do tajemnicy jedności jednocześnie poświęcając się życiu świata. Bartłomiej przywołał myśl francuskiego teologa prawosławnego Oliviera Clementa: „Modlitwa nie uwalnia nas od zadań tego świata: sprawia, że jesteśmy wręcz bardziej za niego odpowiedzialni. Nie ma nic bardziej odpowiedzialnego niż modlitwa.”