Ekumeniczne wydarzenia XI. Zjazdu Gnieźnieńskiego

0

Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa – to hasło XI. Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w dniach 21 – 23 września br. w Gnieźnie. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka nt. idei i programu Zjazdu, wpisującego się między innymi w jubileusz 100. rocznicy Niepodległości.

W konferencji zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną, odpowiedzialnej za obsługę medialną zjazdu, wzięli ponadto udział: Marta Titaniec – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, wiceprezes Fundacji św. Wojciecha-Adalberta, ks. prof. Sławomir Pawłowski – przewodniczący Komisji Ekumenicznej Zjazdu i Marcin Przeciszewski – przewodniczący Komisji Medialnej Zjazdu i zarazem szef KAI.

Ekumeniczny aspekt Zjazdu Gnieźnieńskiego przedstawił ks. prof. Sławomir Pawłowski. Podkreślił, że oprócz Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego w organizację Zjazdu zaangażowane są Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej, a także należący do Aliansu Ewangelicznego Kościół zielonoświątkowy. W sumie 10 Kościołów reprezentujących trzy główne nurty chrześcijaństwa: prawosławie, katolicyzm i protestantyzm.

Każdego dnia kapelani zjazdu będą prowadzić modlitwę ekumeniczną, a jednym z głównych wydarzeń będzie nabożeństwo ekumeniczne pod hasłem „Ku wolności oswobodził nas Chrystus”, które rozpocznie się na rynku, a po procesjonalnym przejściu zakończy się w katedrze gnieźnieńskiej. Uczestnicy ekumenicznej modlitwy zatrzymają się w trakcie procesji przy 10 stacjach biblijnych, przy których rozważania wygłoszą duchowni różnych wyznań. Liturgia zakończy się ekumenicznym rozesłaniem.

Drugiego dnia Zjazdu odbędą się nabożeństwa ekumeniczne w kilku parafiach gnieźnieńskich pod hasłem „Ludzie wolni – ludzie błogosławieństw” nawiązujące do błogosławieństw z Kazania na Górze. Podczas nabożeństw zaprezentowani zostaną świadkowie wolności wywodzący się z różnych tradycji chrześcijańskich.

Oprócz modlitw i nabożeństw przewidziane są panele dyskusyjne i warsztaty, także z udziałem chrześcijan różnych wyznań.