Eucharystia dla brata Rogera to pomyłka?

0

Podczas pogrzebu Jana Pawła II cały świat mógł zobaczyć jak kardynał Joseph Ratzinger udzielał Komunii Świętej przykutemu do wózka inwalidzkiego bratu Rogerowi Schutzowi, założycielowi ekumenicznej wspólnoty Taizé. Oficjalnie brat Roger jest wyznania ewangelicko-reformowanego. Po wyborze Ratzingera na papieża gest ten interpretowany był przez ekumenistów jako wyraz otwarcia Benedykta XVI na ideę gościnności eucharystycznej z ewangelikami. Ekumenicznym entuzjastom przypominano jednak, że to sam Jan Paweł II udzielił bratu Roger dyspensy na przyjmowanie Eucharystii w Kościele Rzymskokatolickim, a Benedykt XVI nie stał się z dnia na dzień zwolennikiem szybkiej interkomunii.

Szwajcarski dziennik Basler Zeitung poinformował, że rzecznik Watykanu, Joaquín Navarro-Valls, miał oświadczyć, że Komunia dla brata Roger nie była przewidziana. Czy była więc pomyłką?


Udzielenie Komunii Świętej bratu Rogerowi należy sprowadzić do przypadkowych okoliczności. Brat Roger znalazł się niechciany w kolejce, która ustawiła się do przyjęcia Komunii Świętej od kardynała Ratzingera i niemożliwe było wyproszenie go z kolejki, także dlatego, że jego wiara katolicka jest dobrze znana – cytuje watykańskiego rzecznika Basler Zeitung. Powołując się na Navarro-Vallsa gazeta twierdzi, że brat Roger jest zdecydowanym przeciwnikiem wspólnej Eucharystii między rzymskimi katolikami a ewangelikami, rozumiejąc tym samym poważne przeszkody natury teologicznej.


Po śmierci papieża na nowo rozgorzały spekulacje na temat domniemanej konwersji brata Roger na rzymski katolicyzm. W mediach pojawiały się informację, iż brat Roger potajemnie przeszedł na katolicyzm, ale ze względu na ekumeniczny charakter wspólnoty Taizé informacja ta nie zostanie podana do wiadomości publicznej.


Konserwatywny portal katolicki kath.net wysłał nawet oficjalne zapytanie do kierownictwa wspólnoty ekumenicznej, która stwierdziła jednak, że przynależność wyznaniowa jej założyciela nie zmieniła się.


Komunia dla brata Roger wywołała wiele dyskusji w ojczyźnie Reformacji, gdzie zagadnienie interkomunii jest jednym z głównych tematów ekumenicznych, szczególnie w odniesieniu do tzw. małżeństw wyznaniowo mieszanych. Ostatnio głos w tej debacie zabrał na łamach Die Tagespost uchodzący za konserwatystę kardynał Leo Scheffczyk z Monachium. Scheffczyk podkreślił, że udzielenie Komunii bratu Roger można traktować tylko w kategoriach wyjątku.