Katolicy i prawosławni bliżej

0

Relacje katolicko-prawosławne poprawiły się – stwierdza w liście wystosowanym do patriarchy Aleksego na 45-lecie jego święceń kapłańskich zwierzchnik rosyjskich katolików abp Tadeusz Kondrusiewicz. – Jestem przekonany, że ten proces jest nieodwracalny i doprowadzi nas do różnorodnego i wspólnego świadectwo przed współczesnym światem – napisał arcybiskup.