Luterańsko-rzymskokatolicki dokument z przedmową Prymasa Polski

1

Staraniem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ukazało się drugie wydanie rzymskokatolicko-luterańskiego dokumentu na jubileusz 500 lat reformacji „Od konfliktu do komunii”. Przedmowę do drugiego wydania napisał Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Drugie wydanie uzupełniono o tekst liturgii ekumenicznej, którą luteranie i papież Franciszek modlili się w Pamiątkę Reformacji w 2016 r. w katedrze w Lund.

W przedmowie do drugiego wydania czytamy:

Od czasu publikacji „Od konfliktu do komunii” wiele się zmieniło we wzajemnych relacjach zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej (…) Trudno przecenić historyczne, symboliczne i przede wszystkim duchowe znaczenie inauguracji obchodów 500 lat Reformacji w katedrze luterańskiej w Lund z udziałem władz Światowej Federacji Luterańskiej oraz papieża Franciszka. Podpisana przez Biskupa Rzymu i prezydenta ŚFL, bp. Muniba Younana Wspólna deklaracja stała się wraz ze wspólną liturgią, opartą w dużej części na tekście „Od konfliktu od komunii”, ikoną ekumenicznej historii, która – jak ufamy – będzie pisana dalej.

Z kolei prymas Wojciech Polak, przypominając kazanie papieża Franciszka z pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2014 roku, podkreślił, że jeśli jako chrześcijanie „chcemy być prawdziwie ludźmi Zmartwychwstania, musimy ciągle na nowo podejmować dialog ekumeniczny, aż do końca.”

Przywołane kazanie Biskupa Rzymu, wygłoszone w obecności patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I, stało się z kolei inspiracją do zorganizowania papieskiej wizyty w parafii ewangelicko-luterańskiej w Rzymie. W przemówieniu przygotowanym z okazji spotkania, które odbyło się 15 listopada 2015 roku, papież zwrócił uwagę na szczególną rolę wspólnego dokumentu Od konfliktu do komunii, napisanego w przeddzień jubileuszu 500-lecia Reformacji. Chętnie powracam do tych wydarzeń, aby podkreślić znaczenie tekstu, który obecnie trafia do rąk Czytelników.

– napisał abp Wojciech Polak.

Omówienie zmian w drugim wydaniu oraz pełny tekst dokumentu można przeczytać na stronie Dekady Reformacji (bezpośredni link).

galeria