Ekumenizm na świecie

Meczet pod wezwaniem Jezusa


Meczet w sto­li­cy Jor­da­nii Amma­nie będzie pierw­szym mecze­tem w całym arab­skim świe­cie, któ­ry będzie nosił imię Jezu­sa. Bóg chrze­ści­jan jest dla muzuł­ma­nów pro­ro­kiem. Według ima­ma, od któ­re­go wyszła ta ini­cja­ty­wa, nazwa­nie mecze­tu imie­niem Jezu­sa daje prze­kaz wię­zi mię­dzy reli­gia­mi i tole­ran­cji. Imam Jamal Al Sufra­ti był zdzi­wio­ny, że do tej pory mecze­ty, któ­rych jest bar­dzo dużo w arab­skim świe­cie, nosi­ły imio­na wszyst­kich pro­ro­ków isla­mu z wyjąt­kiem […]


Meczet w sto­li­cy Jor­da­nii Amma­nie będzie pierw­szym mecze­tem w całym arab­skim świe­cie, któ­ry będzie nosił imię Jezu­sa. Bóg chrze­ści­jan jest dla muzuł­ma­nów pro­ro­kiem.

Według ima­ma, od któ­re­go wyszła ta ini­cja­ty­wa, nazwa­nie mecze­tu imie­niem Jezu­sa daje prze­kaz wię­zi mię­dzy reli­gia­mi i tole­ran­cji. Imam Jamal Al Sufra­ti był zdzi­wio­ny, że do tej pory mecze­ty, któ­rych jest bar­dzo dużo w arab­skim świe­cie, nosi­ły imio­na wszyst­kich pro­ro­ków isla­mu z wyjąt­kiem Jezu­sa.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.