Misja i eschatologia w dialogu zielonoświątkowo-reformowanym

0

W dniach 29 listopada – 4 grudnia 2018 w Akrze (Ghana) odbyła się 5. sesja dialogu pomiędzy przedstawicielami Kościołów ewangelicko-reformowanych i prezbiteriańskich zrzeszonych w Światowej Wspólnocie Kościołów Reformowanych (ŚWKR) a reprezentantami Kościołów tradycji pentekostalnej (zielonoświątkowej). Tematem spotkania były słowa „Służba wobec potrzeb świata: Misja i eschatologia”.

Każdy dzień rozpoczynał się modlitwą i uwielbieniem prowadzonym zarówno przez duchownych reformowanych, jak i zielonoświątkowych. W biblijnych rozważaniach podkreślano jedność i wspólnotę, która łączy chrześcijan, pomimo różnic doktrynalnych.

Głównymi prelegentami byli Karla Ann Koll z Kościoła Prezbiteriańskiego Stanów Zjednoczonych, misjonarka i wykładowczyni Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Biblijnego oraz ze strony pentekostalnej dr Van Johnson ze Zborów Zielonoświątkowych Kanady, profesor-adiunkt w Tyndale Seminary w Toronto.

Kościoły reformowane reprezentowali ponadto, m.in. Hans Lessing – sekretarz ŚWKR do sprawy wspólnoty i teologii, Setri Nyomi z Ewangelicko-Prezbiteriańskiego Kościoła Ghany, Bas Plaisier z Protestanckiego Kościoła Niderlandów i Gabriella Rácsok z Węgierskiego Kościoła Reformowanego. Ze strony Kościołów zielonoświątkowych udział wzięli również, m.in. Cecil M. Robeck (Zbory Boże USA), Teresa Chai (Zbory Boże Malezji), David Daniels (Kościół Boży w Chrystusie w USA), Jacqueline Grey (Kościoły Chrystusowe Australii) i Jean-Daniel Plüss (Szwajcarska Misja Zielonoświątkowa).

Mówcy zaprezentowali stanowiska ewangelicko-reformowane i zielonoświątkowe dotyczące poszczególnych zagadnień dogmatycznych. Koll podkreśliła, że zarówno w teologii reformowanej, jak i pentekostalnej kluczowym elementem zwiastowania jest antycypacja powtórnego przyjścia Zbawiciela, co prowadzi Kościół w jego działaniach misyjnych. Prelegentka stwierdziła także, iż ze względu na naukę Jana Kalwina o Bożej suwerenności i wiarę w Boży plan zbawienia całego stworzenia, chrześcijanie reformowani w mniejszym stopniu przywiązywali wagę do wydarzeń mających towarzyszyć drugiemu przyjściu Chrystusa, a raczej skupiali się na służbie Kościoła poprzedzającej Jego powrót.

Johnson przedstawił spojrzenie ruchu pentekostalnego na eschatologię, tłumacząc, że zielonoświątkowcy wierzą, iż Bóg poprzez Ducha Świętego stale nadaje Kościołowi jego czystość, zaangażowanie i moc, jako wyraz zapowiedzi powtórnego przyjścia Chrystusa i zapanowania Bożego Królestwa na ziemi, czego efektem jest aktywna misja. Van Johnson podkreślił również, iż w przeszłości Kościoły zielonoświątkowe skupiały się na misji, rozumianej jako ewangelizacja, natomiast współcześnie pojęcie to zyskało nowe formy, obejmujące również troskę o stworzenie, rozumianą jako znak przybliżającego się Królestwa Bożego.

Podczas sesji miało miejsce również oficjalne spotkanie uczestników z przedstawicielami Trinity Theological Seminary – ekumenicznego seminarium teologicznego w Ghanie, w czasie którego przybliżono historię i kulturę Ghany oraz ze zwierzchnictwem Kościoła Prezbiteriańskiego Ghany i Ewangelicko-Prezbiteriańskiego Kościoła Ghany w domu dr Setri Nyomi, pastora i byłego przewodniczącego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych.

2 grudnia uczestnicy sesji wzięli udział w nabożeństwie w kościele zielonoświątkowym w Akrze, po czym udali się w podróż do zamku Elmina. W epoce kolonialnej wykorzystywany był jako miejsce handlu niewolnikami.


galeria