Modlitwa w Asyżu: apel o pokój i walkę przeciwko pogaństwu obojętności

0

20 września odbyła się w Asyżu modlitwa ekumeniczna oraz spotkanie międzyreligijne z okazji Światowego Dnia Pokoju w Asyżu. W modlitwie na zaproszenie papieża Franciszka uczestniczył m.in. ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, arcybiskup Canterbury Justin Welby oraz sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Tvykse. Obecni byli również przedstawiciele innych religii.

Gospodarz spotkania, papież Franciszek podkreślił w przemówieniu, że choć tradycje religijne są różne to jednak różnorodność „nie jest dla nas motywem konfliktu, polemiki, czy chłodnego dystansu. Dziś nie modliliśmy się jedni przeciw drugim, jak to się czasami niestety zdarzyło się w historii. Bez synkretyzmu i relatywizmu modliliśmy się jednak jedni obok drugich, jedni za drugich.”

W obliczu „pogaństwa obojętności” Biskup Rzymu wezwał do „mobilizacji sumień w obronie świętości życia ludzkiego, na rzecz krzewienia pokoju między narodami i ochrony stworzenia, naszego wspólnego domu.”

W medytacji nad słowami z Księgi Izajasza honorowy zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej, abp Canterbury Justin Welby, powiedział, że żyjemy w świecie, który stara się rozróżniać między kosztami a wartością i staramy się wycenić łaskę, a jednak Chrystus mówi do nas, którzy uważają się za bogatych, że łaska jest nam podarowana. – Powodem tej oferty w Bożej ekonomii jest fakt, że jesteśmy najbiedniejsi z biednych, biedniejsi niż kiedykolwiek dotąd, ponieważ uważamy, że jesteśmy bogaci.

Wspólny apel religii

Chrześcijańscy przywódcy oraz przedstawiciele innych religii (judaizmu, islamu, buddyzmu) podpisali wspólny apel o pokój. – Na wojnie wszyscy uczestniczy są przegranymi, także zwycięscy. Nikt nie może powoływać się na Boga, aby usprawiedliwić terroryzm, przemoc lub wojnę. Wojna w imię religii skierowana jest przeciwko religii. Należy odrzucić zemstę z powodu minionych wydarzeń – czytamy w tekście. Przed jego odczytaniem liderzy różnych religii uczcili minutą ciszy ofiary wojny i terroryzmu.

Podczas modlitwy ekumenicznej chrześcijan w bazylice św. Franciszka, na placu katedralnym modlili się przedstawiciele różnych religii. Następnie odczytywane były nazwy krajów, w których toczy się wojna i zapalano świecę w intencji każdego z nich.

Chcemy się wspólnie modlić, aby ponad podziałami religijnymi Bóg obdarzył wszystkich otwartym sercem na pokój. Nie ma Boga wojny. Chodzi o to, aby modlić się o pokój aż zaczniemy się wstydzić z powodu wojen – mówił papież Franciszek.


21 września Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój obchodzi Światowa Rada Kościołów. W ewangelicko-augsburskim Kościele Pokoju w Świdnicy odbędzie się międzyreligijne spotkanie, w którym uczestniczyć będzie Dalaj Lama.

Spotkanie organizuje Polska Rada Ekumeniczna oraz Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.