Nie będzie konsekracji episkopalnej biskupki w katolickim kościele

0

Mimo zgody i ekumenicznego poparcia bp. Barry’ego Knestouta, ordynariusza rzymskokatolickiej diecezji Richmond, w kościele św. Bedy w Williamsburgu (USA) nie odbędzie się konsekracja biskupki Kościoła Episkopalnego USA. Po proteście zorganizowanym przez grupę internautów episkopalna (anglikańska) diecezja postanowiła poszukać innego nabożeństwa na uroczystość.  


21 września 2019 r. Synod Diecezji Południowej Wirginii wybrał ks. Susan B. Haynes na nową biskup diecezjalną. Ponieważ wspomniana diecezja, obejmująca opieką duszpasterską ok. 30 tys. osób, nie posiada katedry (podobnie jak sąsiednie diecezje episkopalne), a najbliższa katedra episkopalna znajduje się w Waszyngtonie lub Filadelfii, zwrócono się z prośbą do rzymskokatolickiej diecezji Richmond. Jej ordynariusz przychylnie odniósł się do prośby. Kościół parafialny św. Bedy posiada miejsca na nieco ponad tysiąc osób i zaplecze socjalne, a obiekty parafialne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Konsekracja poprzedniego biskupa odbyła się w ośrodku sportowym, więc postanowiono poprosić o udostępnienie obiektu sakralnego katolików, mając na uwadze wzorową współpracę ekumeniczną. Wniosek o użyczenie kościoła episkopalianie złożyli z ogromnym wyprzedzeniem, jeszcze przed wyborczą decyzją synodu, nie wiedząc kto będzie wybrany na biskupa – czy kobieta, czy mężczyzna. Biskup rzymskokatolicki zgodził się na użyczenie kościoła, nakazując tylko, aby na czas uroczystości usunąć z kościoła Najświętszy Sakrament.

Praktyka użyczania kościołów jednego wyznania na większe uroczystości innego wyznania jest dość powszechna w USA, gdyż niektóre Kościoły nie dysponują odpowiednim zapleczem w danym miejscu – niedawno w jednej z katedr episkopalnych wprowadzono w urząd biskupa luterańską pastorkę, stojącą na czele Synodu Oregon Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce (ELCA). Praktyka gościnności istnieje także między Kościołami, które nie łączy pełna wspólnota eucharystyczna, jak to jest między amerykańskimi luteranami z ELCA a episkopalianami.

Użyczenie kościoła rzymskokatolickiego w Williamsburgu na konsekrację episkopalnej biskupki nie spodobało się grupie katolickich konserwatystów. W Internecie powstała akcja zbierania podpisów pod petycją zatytułowaną „Zatrzymać ordynację episkopalnej kobiety ‘biskup’ w kościele katolickim”.

Pod apelem podpisało się ponad 2 tys. osób. Przeciwnicy użyczenia kościoła argumentowali, że święcenia anglikańskie nie są uznawane za ważne w Kościele rzymskokatolickim, co potwierdził papież Leon XIII, oraz że Kościół rzymskokatolicki nie zezwala na jakiekolwiek święcenia kobiet.

Napięcie rozwiązali sami episkopalianie

15 stycznia 2020 roku Episkopalna Diecezja Południowej Wirginii wydała komunikat, w którym oznajmiła nową lokalizację dla konsekracji biskup Susan, która odbędzie się w Williamsburg Community Chapel, należącej do ewangelikalnej wspólnoty określającej się mianem „międzywyznaniowej”.

W oświadczeniu episkopalnej diecezji czytamy m. in.:

Decyzja o zmianie lokalizacji z kościoła katolickiego św. Bedy w Williamsburgu wyrosła z troski i szacunku dla służby i przywództwa zarówno parafii oraz katolickiej diecezji Richmond. Mając świadomość, że zamierzone użycie budynku powodowało konsternację i przerażenie, nasza diecezja wycofała się z umowy z parafią św. Bedy.

Jednocześnie diecezja poinformowała, że biskup-elekt Susan wysłała list do ordynariusza diecezji Richmond, dziękując mu za „łaskawość i odwagę podtrzymania zaproszenia, nawet wtedy, gdy biskup był atakowany przez własnych wiernych„.

Po liście biskupki-elekty specjalne oświadczenie wydał również bp Barry Knestout, który na samym początku podkreślił, że z wielkim smutkiem przyjął decyzję episkopalnej diecezji:

Udzielając zezwolenie na konsekrację w kościele św. Bedy chcieliśmy powitać – w zgodzie z zachętą ojców Soboru Watykańskiego II – tych, którzy mają z nami wspólne ‘spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Św.’ (Dekret o ekumenizmie, 3). Podążaliśmy za przykładem św. Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI oraz papieża Franciszka, którzy entuzjastycznie wyciągali ręce do innych i udzielali gościny.

Bp Knestout zapewnił, że będzie modlić się za biskupkę-elektę i jej wspólnotę, oraz poprosił diecezjan o taką samą modlitwę, aby „owoce Ducha Świętego, wraz z pokorą, życzliwością, delikatnością i radością były wyrażane i wzmacniane we wszystkich wspólnotach wiary.”

Konsekracji biskup Susan, która odbędzie się 1 lutego 2020 r., przewodniczyć będzie prymas Kościoła episkopalnego bp Michael Curry. Uroczystość będzie na żywo transmitowana w internecie.