Orientalne Kościoły prawosławne i anglikanie o Filioque

0

Pod koniec października w Libanie członkowie międzynarodowej komisji zajmującej się dialogiem między Wspólnotą Anglikańską a Orientalnymi Kościołami Prawosławnymi (AOOIC) wydały dokument „Pochodzenie i dzieło Ducha Świętego”, w którym zaprezentowały wspólne stanowisko nt. Filioque, jednej z kluczowych kwestii dogmatycznych, które podzieliły chrześcijański Wschód i Zachód.

Wspólny dokument stwierdza, że anglikanie powinni unikać dodatku Filioque podczas celebracji liturgicznych i poprzestawać na pierwotnej wersji Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi.” Podobną praktykę przyjmują anglikanie, ale także luteranie w nabożeństwach ekumenicznych z udziałem innych chrześcijan tradycji wschodniej.

Komisja zdaje sobie sprawę, że jej praca teologiczna wymaga praktycznego wyrazu miłości wobec wypracowania teologicznych zbieżności w rozumieniu chrystologii i Ducha Świętego. Członkowie Komisji uznają, że nie chodzi już dziś o rozróżnianie między Kościołami Wschodu czy Zachodu, ponieważ staliśmy się Kościołami prawdziwie globalnymi. Ponadto, doświadczamy się dziś nawzajem w różnych kontekstach regionalnych, składając chrześcijańskie świadectwo i okazując obywatelskie zaangażowanie w wielu krajach, w których anglikanie i prawosławni tradycji orientalnej żyją wspólnie.

Tegoroczne spotkanie Komisji odbyło się w smutnych okolicznościach związanych z niedawną śmiercią metropolity Bishoy’a, który był współprzewodniczącym Komisji z ramienia orientalnych Kościołów prawosławnych (przedchalcedońskich). Hierarcha był jednym z sygnatariuszy opublikowanego właśnie dokumentu. Wydanie zostało poświęcone pamięci zmarłego ekumenisty jako „mnichowi, biskupowi, teologowi, obrońcy prawosławnej wiary i jedności Kościoła.” Na nowego prawosławnego współprzewodniczącego komisji wybrano koptyjskiego arcybiskupa Londynu abpa Angelosa.

Komisja pracowała nad kolejnym zagadnieniem teologicznym – autorytetem w Kościele, dyskutując o synodach i soborach na różnych płaszczyznach życia eklezjalnego. Prace nad tym zagadnieniem mają się zakończyć w 2019 roku.

Sporo uwagi i wspólnych modlitw poświęcono prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie, w tym m.in. wciąż nieodnalezionym i uprowadzonym przez islamskich terrorystów hierarchom: metropolicie Grzegorzowi z Syryjskiego Kościoła Prawosławnego oraz metropolicie Boulos Yazigi z Greckiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Antiocheńskiego.

Członków Komisji przyjął Ignacy Efrem II z Syryjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Antiochii i Całego Wschodu, a także Aram I, katolikos Wielkiego Domu Cylicyjskiego.


galeria