Patriarcha Antiochii Jan X w Polsce

0

Na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) oficjalną wizytę w Polsce rozpoczął Patriarcha Antiochii i Całego Wschodu Jan X. 16 sierpnia patriarcha odebrał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT).

Tygodniowa wizyta patriarchy Jana X rozpoczęła się od krótkiej modlitwy intencyjnej (litja) w metropolitalnej katedrze prawosławnej p.w. Świętej Marii Magdaleny Równej Apostołom na warszawskiej Pradze.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu ChAT, któremu przewodniczył rektor uczelni, ks. prof. Bogusław Milerski, patriarcha Jan X otrzymał doktorat honoris causa. Recenzentami doktoratu byli wybitni teolodzy rzymskokatoliccy – abp prof. Alfons Nossol, b. ordynariusz diecezji opolskiej, oraz o. prof. Zdzisław Kijas z Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie (Seraficum). Patriarcha Jan X jest cenionym teologiem, wybitnym liturgistą i dogmatykiem, który w swojej refleksji teologicznej podejmuje głównie paschalny aspekt chrześcijaństwa.

Laudację wygłosił prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski Sawa (Hrycuniak). Metropolita Sawa podkreślił, że Cerkiew antiocheńska, trzecia w kolejności w prawosławnych dyptychach Kościołów lokalnych, była i jest szczególnie doświadczana przez historię najazdami i prześladowaniem chrześcijan. Brat patriarchy – metropolita Aleppo – został porwany i do dziś jego los jest nieznany. Laudator zaznaczył, że Patriarchat Antiocheński na co dzień walczy o przetrwanie wiary prawosławnej na historycznym dla chrześcijaństwa obszarze i podejmuje aktywną współpracę z chrześcijanami różnych wyznań, a także przedstawicielami innych religii, w tym przede wszystkim muzułmanami. Metropolita Sawa przypomniał, że kontakty polskiej Cerkwi z Antiochią mają długą historię, choć w ostatnich latach osłabły. W 1582 roku patriarcha Antiochii Joachim V odwiedził na prośbę Patriarchy Konstantynopola Lwów, gdzie wspierał prawosławnych w obronie wiary w okresie Unii Brzeskiej. Ponadto chirotonii biskupiej metropolicie Dionizemu, który dla polskiego prawosławia uzyskał autokefalię, udzielił w 1913 roku Patriarcha Antiochii Grzegorz IV.

Po akcie nadania doktoratu, który został odczytany przez ks. prof. Bogusława Milerskiego w języku polskim, a przez biskupa siemiatyckiego Jerzego w języku greckim, Jan X wygłosił okolicznościowy referat, przypominając znaczenie Patriarchatu Antiocheńskiego. Hierarcha podkreślił największe doświadczenie jego Cerkwi w dialogu ze światem islamu i mówił o wyzwaniach chrześcijaństwa w regionie.

Na uroczystości obecni byli biskupi PAKP, zwierzchnicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Polskokatolickiego, a także przedstawiciele innych Kościołów, korpusu dyplomatycznego oraz uczelni wyższych.

Patriarcha Jan X odwiedzi najważniejsze miejsca polskiego prawosławia i przewodniczyć będzie uroczystościom Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. Patriarcha spotka się również z prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Szczegółowe informacje na temat planu wizyty patriarchy oraz dane biograficzne w serwisie Cerkiew.pl.

>> Przemówienie patriarchy Jana X w języku polskim (.pdf)

galeria