Patriarcha u prymasa

0

Uroczystymi nieszporami w Opactwie Westminsterskim zakończyła się 4 listopada oficjalna wizyta Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I w Anglii na zaproszenie Arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego.

Bartłomiej I uczestniczył wraz z abp. Canterbury w kilku wspólnych nabożeństwach. Hierarchowie wspólnie modlili się o ofiary prześladowań, uchodźców i poszkodowanych przez zmiany klimatyczne.

Kulminacyjnym momentem wizyty były nieszpory (Evensong) w Opactwie Westminsterskim, gdzie poprzednik abp. Welby’ego podejmował we wrześniu 2010 r. Benedykta XVI na wspólnych nieszporach. Podczas liturgii honorowi zwierzchnicy Wspólnoty Prawosławnej i Anglikańskiej otrzymali egzemplarze przyjętego we wrześniu 2015 roku dokumentu Na obraz i podobieństwo Boże: antropologia pełna nadziei. Tekst jest efektem toczącej się od 2009 roku czwartej fazy międzynarodowego dialogu anglikańsko-prawosławnego. Dokument zawiera wspólne wypowiedzi prawosławnych i anglikanów na temat podstawowych zagadnień chrześcijańskiej antropologii, wymieniając również te punkty, w których w praktyce obydwu Kościołów zauważalne są różnice.

Bartłomiej I zaprosił abp. Welby’ego do odbycia wspólnej pielgrzymki do Nicei (obecnie İznik w Turcji) i Kapadocji w 2016 roku.

 

galeria