Po raz pierwszy prawosławny pokieruje ekumenią w Szwajcarii

0

33-letni teolog Milan Kostrešević zostanie nowym prezydentem Wspólnoty Roboczej Kościołów Chrześcijańskich w Szwajcarii (AGCK.CH) – taką decyzję podjęło podczas obrad online zgromadzenie ogólne AGCK.CH. Po raz pierwszy w prawie 50-letniej historii organizacji na jej czele stanie prezydent wyznania prawosławnego.


Milan Kostrešević otrzymał 21 spośród 23 głosów, a swój urząd obejmie 1 stycznia 2021 r., a jego kadencja potrwa dwa lata. – Jako prezydent chciałbym kontynować owocną pracę między Kościołami członkowskimi AGCK.CH zarówno między Kościołami historycznymi a tymi, które osiedliły się w Szwajcarii dopiero niedawno – powiedział prezydent-elekt, podkreślając doniosłość dialogu ekumenicznego również w kontekście społecznym.

Kostrešević ma 33 lata i urodził się w Bośni. Ukończył teologię prawosławną (Belgrad), studiował także archeologię oraz filozofię. Jest wiernym Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, która w minionych latach delegowała go do prezydium AGCK.CH, a w sierpniu 2020 roku powierzyła mu stanowisko referenta ds. ekumenizmu Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Kostrešević jest ponadto członkiem Szwajcarskiej Rady Religii. Od 2013 roku jest pracownikiem Katedry Teologii Chrześcijańsko-Katolickiej (Starokatolickiej) Uniwersytetu w Bernie.

Oprócz wyboru Kostreševića na nowego prezydenta AGCK.CH przyjęła na prawach członka stowarzyszonego Szwajcarski Alians Ewangeliczny, do którego należy 460 autonomicznych zborów ewangelikalnych o różnym typie pobożności. Od lat Alians wyrażał gotowość do zacieśnienia współpracy ekumenicznej z innymi Kościołami chrześcijańskimi i zasygnalizował ubieganie się o pełne członkostwo w AGCK.CH w niedalekiej przyszłości.

AGCK.CH jest jedyną ogólnokrajową organizacją ekumeniczną w Szwajcarii. W jej skład wchodzi 12 Kościołów różnych wyznań, w tym dwa największe Kościoły – rzymskokatolicki i ewangelicko-reformowany – oraz cztery Kościoły prawosławne. Ponadto AGCK.CH posiada też kilku członków stowarzyszonych (np. adwentyści i zielonoświątkowcy).

galeria