Projekt Zacheusz – ekumenicznie na rzecz sprawiedliwości podatkowej

0

Reformowani, luteranie, a także chrześcijanie innych wyznań z Rady na rzecz Światowej Misji oraz Światowej Rady Kościołów zainaugurowali Projekt Zacheusz – ekumeniczną kampanię poświęconą sprawiedliwości podatkowej.

Projekt przypieczętowano 11 lipca br. w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Projekt Zacheusza jest częścią szerszej Inicjatywy dla Nowej Międzynarodowej Finansowej i Ekonomicznej Architektury (ang. NIFEA) powołanej wspólnie przez Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych, Światową Federację Luterańską, Światową Radę Kościołów i Radę na rzecz Światowej Misji.

Nazwa nowego projektu – Projekt Zacheusz – nawiązuje do biblijnej postaci celnika Zacheusza, a konkretnie do jego słów przekazanych przez ewangelistę Łukasza:

„Wtedy Zacheusz powstał i oświadczył Panu: Oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie.” (Łk 19,8; Biblia Ekumeniczna).

Celem Projektu Zacheusz jest wspieranie działań na rzecz globalnego systemu podatkowego i ekonomicznego, który wspierałby uczciwość, w tym zadośćuczynienia za wyzysk i niesprawiedliwość.

Działania w ramach Projektu Zacheusz będą realizowane poprzez upominanie się o sprawiedliwość podatkową, informowanie o społecznych i ekologicznych długach, w tym o reperacjach za skutki kolonializmu i niewolnictwa na różnych płaszczyznach. Projekt to także ruch protestu wobec nieuczciwych praktyk podatkowych międzynarodowych korporacji i ukrywania przez nich dochodów w tzw. rajach podatkowych.

Kampania będzie realizowana m.in. poprzez programy edukacyjne w Kościołach różnych wyznań oraz lobbowanie za uczciwymi rozwiązaniami podatkowymi na wszystkich możliwych poziomach, będących w zasięgu sygnatariuszy projektu.

>> Więcej szczegółów o kampanii w języku angielskim


 

galeria