Przełamać opór materii – instytucjonalna jedność anglikanów i metodystów

0
10 lat po podpisaniu Anglikańsko-Metodystycznego przymierza nadszedł czas, aby oba Kościoły przełamały inercję i zmierzały ku instytucjonalnej jedności – stwierdza raport ekumenicznej komisji, nadzorującej realizację postanowień dokumentu podpisanego w 2003 roku w obecności królowej Elżbiety II.

Kościoły zobowiązały się wówczas do pogłębiania wspólnoty, zachęcając swoich wiernych do gościnności eucharystycznej oraz współpracy na wszystkich szczeblach życia kościelnego. Raport sygnowany przez dwóch współprzewodniczących komisji – biskupa Coventry Christophera Cockswortha oraz b. wiceprezydenta Konferencji Metodystycznej prof. Petera Howdle, przyznaje, że dla wielu chrześcijan proces implementacji Przymierza postępuje zbyt wolno.

Przeszkody

Raport zauważa, że Konferencja Metodystyczna nie potrafiła wypełnić zaleceń z 2008 roku, mówiących, że prezydent Konferencji Metodystycznej, powinien być konsekrowany na biskupa. – Nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostatnich pięciu lat Kościół metodystyczny opierał się, aby rozwiązać tę kwestię.

Jednak raport zawiera również uwagi, dotyczące Kościoła Anglii. Strona metodystyczna z ubolewaniem przyjęła informację o negatywnej decyzji Synodu Generalnego o niedopuszczeniu kobiet do święceń biskupich, ponieważ w Kościele metodystycznym kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do wszystkich urzędów kościelnych.

W lipcu br. odbyła się w Londynie Konferencja Metodystyczna, najwyższy organ władzy w Kościele metodystycznym, w której uczestniczył arcybiskup Canterbury Justin Welby.