Religijny ONZ

0

Liderzy wielkich światowych religii powinni stworzyć  „Religijną Organizację Narodów Zjednoczonych”, działającą na wzór ONZ – uważa aszkenazyjski Główny Rabin Izraela Ion Metzger. Opinię taką wyraził on podczas spotkania z Dalaj Lamą w Jerozolimie.

– Liderzy religijni powinni się ze sobą spotkać po to, by dostrzec, że między nimi jest o wiele więcej wspólnego niż im się wydaje – tłumaczył Metzger. Centrum tej organizacji powinna być Jerozolima, a jej zwierzchnikiem powinien być, zdaniem rabina, właśnie Dalaj Lama.


W spotkaniu tym poza duchowym liderem buddystów tybetańskich uczestniczył także główny sefardyjski rabin Izraela, rabin David Rosen przedstawiciel Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego oraz rabini żydowskiej wspólnoty etiopskiej.