Starokatolicy i anglikanie o wspólnocie

0

W dniach od 4 do 8 lipca odbyło się w Königswinter (Niemcy) piąte już spotkanie Anglikańsko-Starokatolickiej Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej. Przedstawiciele obydwu wspólnot rozmawiali o sposobach pogłębiania jedności między starokatolikami a anglikanami.

Oprócz wymiany informacji na temat stanu bilateralnych i wielostronnych dialogów, w które zaangażowane są Kościoły Wspólnoty Anglikańskiej i Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej, przyjęto wyniki ankiety Belonging together in Europe (Wspólnie w Europie) przeprowadzonej w pięciu krajach europejskich. Decyzję o przeprowadzeniu ankiety podjęła Rada w 2015 roku. Opublikowana została broszura o tym samym tytule, która zawiera wspólne stanowisko, dotyczące eklezjologii i misji, a także przewodnik, dotyczący współpracy anglikańsko-starokatolickiej w Europie. Broszura będzie rozprowadzana w diecezjach obydwu wyznań.

Podczas spotkania dyskutowano również o wytycznych, podejmujących problem ochrony nieletnich przed przemocą seksualną. Członkowie Rady zapoznali się z tzw. Deklaracją Wilibrorda opracowaną przez młodzież anglikańską i starokatolicką podczas spotkania ekumenicznego Echternach (Luksemburg), które odbyło się maju 2017 r.

Kolejne spotkania Rady odbędą się w maju 2018 roku w Winchester (Anglia) oraz w styczniu 2019 roku w Pradze.


>> Ekumenizm.pl: Anglikanie i starokatolicy świętują 80-lecie interkomunii

galeria