Starokatolicy i luteranie porozumieli się ws. bierzmowania i konfirmacji

2

Synod Kościoła Starokatolickiego w Niemczech zaakceptował porozumienie ze Zjednoczonym Kościołem Ewangelicko-Luterańskim Niemiec (VELKD), dotyczącym wzajemnego uznania bierzmowania i konfirmacji. Wcześniej dokument przyjęli luteranie.

W dniach od 29 września do 2 października 2016 r. obradował w Moguncji Synod Katolickiego Biskupstwa Starokatolików w Niemczech.

Posiedzenie najważniejszego gremium zarządzającego Kościołem starokatolickim w Niemczech rozpoczęły się od mszy w rzymskokatolickim kościele oo. augustianów, który jest jednocześnie kościołem seminaryjnym diecezji mogunckiej. Dzięki ekumenicznej współpracy starokatolików i Kościoła rzymskokatolickiego nie tylko msza, ale także synod starokatolicki odbywał się w pomieszczeniach należących do diecezji mogunckiej.

Synodałowie podejmowali szereg zagadnień związanych ze społeczno-politycznym zaangażowaniem Kościoła, debatowali również nad częściowym raportem komisji synodalnej, zajmującej się ochroną nieletnich przed nadużyciami seksualnymi w Kościele, a także znaczeniem małżeństwa w kontekście udzielania błogosławieństw parom jednopłciowym.

Jednym z ważniejszych wydarzeń Synodu było przyjęcie starokatolicko-luterańskiego porozumienia, dotyczącego bierzmowania i konfirmacji. Synodałowie przyjęli dokument, który w listopadzie 2015 r. zaakceptował Synod VELKD, z którym starokatolicy posiadają gościnność eucharystyczną. Tekst porozumienia stwierdza m.in.:

Luteranie i starokatolicy widzą w bierzmowaniu/konfirmacji osobiste wyznanie ochrzczonych, ważne w życiu błogosławieństwo i aktualizację całego wydarzenia chrzcielnego jako trwającej przez całe życie i obecnej rzeczywistości.

Uchwalone porozumienie umożliwia oficjalne obejmowanie odpowiedzialności rodziców chrzestnych przez starokatolików w Kościele luterańskim i na odwrót. Ekumeniczna ugoda nie likwiduje wciąż istniejących różnic – dla starokatolików bierzmowanie jest sakramentem (jednym z siedmiu), podczas gdy w Kościołach tradycji luterańskiej uznawane są zasadniczo dwa sakramenty (Chrzest i Sakrament Ołtarza). U luteran konfirmacja nie jest sakramentem, a publicznym aktem potwierdzenia wiary przez konfirmantki/konfirmantów. Zwyczajowo luteranie po raz pierwszy przystępują do Komunii dopiero po konfirmacji, jednak w wielu Kościołach luterańskich odchodzi się stopniowo od tej praktyki.

Od 31 lat niemieckich luteran i starokatolików wiąże gościnność eucharystyczna (Deklaracja z Bonn).

Wśród gości ekumenicznych obecny był ks. prałat Dietmar Giebelmann, pełniący obowiązki administratora diecezji mogunckiej. Ks. dr Volker Jung, zwierzchnik Ewangelickiego Kościoła w Hesji i Nassau wygłosił kazanie podczas nieszporów, a słowo pozdrowienia przekazał również bp Pierre Whalon, biskup amerykańskiego Episkopalnego Kościoła w Europie i jednocześnie biskup pomocniczy dla starokatolików.

Kościół Starokatolicki w Niemczech posiada ok. 15 tys. członków w 60 parafiach oraz 110 kapłanów, w tym kobiety. Jest to drugi co do wielkości Kościół Unii Utrechckiej (największym jest Kościół Polskokatolicki w RP). Najwięcej niemieckich starokatolików mieszka w Nadrenii Północnej Westfalii (ok. 30%), a najmniej w Turyngii i Saksonii. Od 2010 roku zwierzchnikiem Kościoła jest bp Matthias Ring.

>> Ekumenizm.pl: 25 lat gościnności eucharystycznej

galeria

 

komentarze

  • Szymon Pawlas

    w jakim sensie porozumienie dotyczące konfirmacji wpływa na to, kto może być chrzestnym?

    [„Uchwalone porozumienie umożliwia oficjalne obejmowanie odpowiedzialności rodziców chrzestnych przez starokatolików w Kościele luterańskim i na odwrót.”]

  • Andrea

    Być może wewnętrzne regulacje obu Kościołów przewidują, iż chrzestnym_ną może być tylko osoba bierzmowana/konfirmowana. Wzajemne uznanie bierzmowania/konfirmacji umożliwia więc dopuszczenie kandydatów i kandydatek z siostrzanego Kościoła do wypełniania tego zadania. Ale to tylko moje spekulacje.