Tradycjonaliści krytykują Watykan

0

Tradycjonalistyczni rzymscy katolicy ostro skrytykowali Watykan za dokument opublikowany wspólnie przez Światową Federację Luterańską oraz Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Chodzi o tekst Powszechnej Modlitwy (Common Prayer) przeznaczonej dla ekumenicznych nabożeństw na upamiętnienie 500-lecia Reformacji w 2017 roku.

Zdaniem tradycjonalistów , prowadzących blog „Rorate coeli”, ta publikacja oddaje za dużo pola protestantyzmowi i ma niebezpieczne skutki. Według krytyków w Common Prayer przeważa podejście protestanckie i jednostronne chwalenie Reformacji, podczas gdy przemilczano istotne wątki rzymskokatolickiej historii i teologii oraz dziedzictwa.

Problemy wynikłe z Reformacji – zdaniem katolików – są starannie pomijane w zaproponowanej części pokutnej nabożeństwa jubileuszowego, za to serwuje się banalne uogólnienia równo obwiniające luteranów i katolików. Nacisk w nabożeństwie ma być położony na to, co może łączyć oba wyznania, lecz tak naprawdę pomija się, że za to, co „dzieli” oba wyznania niezliczone rzesze katolików walczyły, cierpiały, a często ponosiły śmierć męczeńską.

Jednak nie tylko Common Prayer poddano krytyce. Tradycjonalistom nie podoba się również publikacja wspólnej deklaracji biskupów rzymskokatolickich i luterańskich z USA pt. „W drodze: Kościół-Służba-Eucharystia” z 2015 roku.

Według konserwatystów dokument wzywa do przyjęcia możliwości wspólnego sprawowania sakramentu Wieczerzy Pańskiej luteranów i katolików. Jako niewłaściwe uznano również poparcie rzecznika Watykanu dla zmiany nazwy jednego z placów w Rzymie na plac Marcina Lutra (więcej tutaj). Do tego dochodzi także wizyta papieża w rzymskim kościele ewangelickim i jego niejednoznaczna wypowiedź dotycząca przyjmowania komunii przez luterankę z rąk rzymskokatolickiego księdza.

Jak widać deklarowane otwarcie papieża Franciszka na inne wyznania chrześcijańskie spotyka opór ze strony konserwatystów zaniepokojonych erozją katolickich imponderabiliów. Jasne, że emocje tych kręgów może budzić koncentracja na protestantyzmie, ale skoro obchody w 2017 roku mają być poświęcone upamiętnieniu 500. rocznicy wystąpienia ks. dr. Marcina Lutra, to trudno się dziwić, że to Reformacja bywa tematem papieskich dokumentów. Niemniej zastanawiająca jest korelacja, że dość duża popularność papieża poza Kościołem rzymskokatolickim chyba tylko podgrzewa niechętne mu głosy ze strony samych katolików.

>> Luter2017.pl: Powszechna modlitwa – ekumeniczna liturgia na 500-lecie Reformacji

galeria