Upamiętnienie ekskomuniki Lutra, a później rehabilitacja?

0

25 czerwca 2021 r. odbędzie się wspólne, luterańsko-rzymskokatolickie upamiętnienie 500. rocznicy ekskomunikowania Lutra – informuje portal ewangelicy.pl. Decyzję taką podjęły władze Światowej Federacji Luterańskiej oraz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan na dorocznym spotkaniu w Genewie.


Liturgiczne upamiętnienie odbędzie się w Rzymie, gdzie 3 stycznia 1521 roku papież Leon X promulgował bullę Decet Romanum Pontificem, ekskomunikującą Lutra.

Jak informuje portal ewangelicy.pl, także data nie będzie przypadkowa – 25 czerwca. W kalendarzu liturgicznym luteran jest to pamiątka Wyznania augsburskiego, podstawowej księgi wyznaniowej luteranizmu, której 490-lecie przypada w bieżącym roku.

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że katolicy i luteranie będą wciąż kroczyć drogą od konfliktu do wspólnoty (komunii), a celem wspólnego wydarzenie w przyszłym roku będzie podkreślenie osiągnięć, jakie dokonały się w ostatnich latach między obydwoma Kościołami.

Znieść ekskomunikę

W ramach dialogu teologicznego pojawiały się sporadycznie zarówno po stronie ewangelickiej, jak i rzymskokatolickiej oczekiwania, aby papież odwołał ciążącą na Lutrze ekskomunikę. Ważną inicjatywą było tzw. Memorandum wormackie z 1971 roku skierowane do papieża Pawła VI przez duchownych i świeckich z rzymskokatolickiego dekanatu Wormacji. Podobne postulaty pojawiały się wśród ekumenistów różnych wyznań, w tym przedstawicieli Kościołów ewangelickich.

Warto zwrócić uwagę, że nie był to, ani nie jest kluczowy postulat z kilku powodów – niektórzy kanoniści rzymskokatoliccy przekonują, że nie można zdejmować ekskomuniki z osoby, która zmarła, a moc ekskomuniki, która jest karą naprawczą, znika z chwilą śmierci.

Niemniej, inni argumentują, że skoro możliwe było odwołanie ekskomunik z 1054 r. (schizma wschodnia) to także tej z XVI wieku.

Nie zmienia to jednak faktu, że dla wielu katolików pomysł zdejmowania ekskomuniki z Lutra wzbudzać może kontrowersje nie tylko z powodu kanonicznych dywagacji, ale samej postaci reformatora. Z pewnością, rzymskokatolicki obraz Lutra w ostatnich dekadach się zmienił, co pokazują wspólne i wyznaniowe dokumenty dialogu, a potencjalna rehabilitacja byłaby symbolicznie wymowna. Wydaje się jednak, że takie rozważania są póki co przedwczesne, nawet jeśli mogą wywoływać emocje.

>> Ewangelicy.pl: Upamiętnienie ekskomuniki Lutra

>> Ekumenizm.pl: Nowa ocena Lutra, ale nie rehabilitacja (2008)

galeria