Wreszcie dyskutują!

Przez sześć ostatnich lat prace wspólnej Komisji ds. dialogu między Cerkwiami prawosławnymi a Kościołem rzymskokatolickim były zamrożone. 18 września br. rozpoczęło się w Belgradzie spotkanie 60 teologów, którzy dyskutowali nt. relacji ekumenicznych, w tym o prymacie papieskim i Kościołach unickich. Konferencja potrwa do 25 września.

Benedykt XVI nazwał prace Komisji „nową fazą dialogu” i podczas ekumenicznych nieszporów w Ratyzbonie nie ukrywał nadziei, iż belgradzka konferencja doprowadzi do zbliżenia siostrzanych Kościołów.Watykan liczy na to, że rozmowy będą prowadzone nt. Kościoła jako wspólnoty (koinonia), a zaszłości i emocje zostaną odstawione na boczny tor. Ważną rolę w uspokojeniu emocji i wznowienia dialogu odegrał ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I. Także papież, uważnie słuchany przez prawosławnych, naciskał na reaktywację rozmów, zachęcając do rozmów nt. natury Kościoła i posługi Piotrowej w Kościele. Jeszcze w 2003 r. kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, zorganizował rzymskokatolicko-prawosławne sympozjum, dotyczące najbardziej kontrowersyjnych zagadnień, jak np. prymat biskupa Rzymu.


Kościół prawosławny nie neguje honorowego miejsca, jakie biskup Rzymu posiada w Kościele powszechnym, ale domaga się rozwiązania kwestii jurysdykcji papieża, ponieważ wschodnie patriarchaty uważają. iż posiadają taką samą ważność i godność, jaką posiada Kościół i papież rzymski.


:: Ekumenizm.pl: Katolicy i prawosławni bliżej