23. spotkanie mariawicko-rzymskokatolickie

0

14 października 2009 roku w siedzibie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, odbyło się 23. posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Starokatolickim Mariawitów i Kościołem Rzymskokatolickim.

W posiedzeniu wzięli udział: Biskup Naczelny Maria Ludwik Jabłoński i Bp Bronisław Dembowski – współprzewodniczący, oraz członkowie: ks. prof. Maria Paweł Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dróźdż – reprezentujący Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz ks. prof. Henryk Seweryniak i ks. prof. Ireneusz Mroczkowski – reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki.


Spotkanie rozpoczęto modlitwą i złożeniem najserdeczniejszych życzeń ks. prof. M. Pawłowi Rudnickiemu z okazji złotego Jubileuszu święceń kapłańskich.


Część roboczą zainaugurowała dyskusja na temat Listów Matki Marii Franciszki Kozłowskiej do o. Honorata Koźmińskiego z 1893 roku. Ks. H. Seweryniak przekazał fotokopię łacińskiego Listu Matki Marii Franciszki Kozłowskiej do Piusa X (9.06.1904 r.) oraz tłumaczenie tego listu.


Strona rzymskokatolicka poprosiła o udostępnienie dokumentów, odnalezionych przez historyków mariawickich w toku ostatnich poszukiwań archiwalnych.


Postanowiono, że na następnym posiedzeniu Komisji zapadnie decyzja co do publikacji obu nurtów dotychczasowych prac: 1. o początkach mariawityzmu w świetle najstarszych dokumentów; 2. o objawieniach Mateczki. Na tym posiedzeniu zostanie również przedstawione stanowisko obu stron w odniesieniu do zmian w tekście „Początku Zawiązku..”, przedstawionym w styczniu 1903 roku bp. J. Szembekowi. Strony zobowiązały się także do przygotowania swoich stanowisk na temat: 1. Listu Matki Marii Franciszki Kozłowskiej do Piusa X; 2. Stanowiska bp. A. J. Nowowiejskiego w kwestii mariawickiej (1903 r.); 3. Listu abp. W. Chościaka Popiela do papieża (1903 r.).


Postanowiono, że następne spotkanie Komisji odbędzie się 3 marca 2010 roku w domu Biskupa Bronisława Dembowskiego we Włocławku.


źródło: mariawita.pl