Abp Jeremiasz ponownie rektorem ChAT

0

Arcybiskup Jeremiasz, zwierzchnik diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, został dziś wybrany na rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Hierarcha pełnił już tę funkcję w latach 1996-2002. Abp Jeremiasz zastąpił bp. Wiktora Wysoczańskiego z Kościoła Polskokatolickiego.

Abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) urodził się w 1943 roku. Studiował teologię prawosławną w Warszawie i Zagorsku (Rosja), a także teologię ewangelicką w Zurychu. W 1983 roku złożył śluby zakonne, przyjął święcenia kapłańskie oraz chirotonię biskupią. Od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem dialogu ekumenicznego – jest współautorem ekumenicznego przekładu ksiąg biblijnych. Od 2001 roku jest również prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.


ChAT jest jednowydziałową uczelnią ekumeniczną podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej. Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych, przygotowując pracowników duchownych i świeckich dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także dla administracji państwowej i samorządowej oraz licznych instytucji, w szczególności oświatowych i opiekuńczych. ChAT prowadzi również działalność naukowo – badawczą oraz przygotowuje kandydatów do tego charakteru pracy. Akademia jest jedyną w Europie uczelnią teologiczną, która skupia studentów z tak wielu różnych kościołów.


foto: zjazd.eu