Barbara Enholc-Narzyńska nie żyje

0

W wieku 87 lat zmarła Barbara Enholc-Narzyńska, długoletnia dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce w latach 1967-2003. Była jedną z architektek ruchu ekumenicznego w Polsce, inicjatorką Biblii Ekumenicznej i wielu inicjatyw międzywyznaniowych.

Jak przekazało Biuro Informacyjne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Barbara Janina Enholc-Narzyńska urodziła się 26 listopada 1931 w Młochówku pod Warszawą. Była córką Aleksandra Enholca, dyrektora Towarzystwa Biblijnego w Polsce w latach 1920–1967. W 1954 ukończyła studia w zakresie teologii ewangelickiej na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1955 była asystentką, od 1960 do 1967 zastępcą dyrektora, a od 1967 do 1990 dyrektorką Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie, zaś od 1990 do przejścia na emeryturę w 2003 dyrektorką Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Była tłumaczem, wydanej 1987 roku, Małej Biblii dla dzieci. Z jej inicjatywy ukazał się ekumeniczny przekład Pisma Świętego wydany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

W latach 1976–1989 była przewodniczącą Komisji Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej, reprezentowała także w PRE – Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie, a następnie Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Zmarła pozostawiła męża bp. Janusza Narzyńskiego, biskupa-seniora Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.