Bilans ekumeniczny 20 lat po modlitwie z Janem Pawłem II

3

20 lat temu we wrocławskiej Hali Ludowej (obecnie Stulecia) odbyła się ekumeniczna modlitwa Jana Pawła II z przedstawicielami Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Z tej okazji w rzymskokatolickiej archikatedrze wrocławskiej odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

W nabożeństwie, któremu przewodniczył arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny, wzięli udział m.in. przedstawiciele prawie wszystkich Kościołów członkowskich PRE, a także świadkowie nabożeństwa sprzed dwóch dekad – obecny był ówczesny metropolita, kardynał Henryk Gulbinowicz oraz bp Jan Szarek (Kościół ewangelicko-augsburski), który jako prezes PRE witał papieża w Polsce. Bp Szarek podzielili się wspomnieniami z nabożeństwa i podkreślił, że im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym bliżej jestesmy siebie.

W imieniu dolnośląskiego oddziału PRE zebranych powitał bp Ryszard Bogusz, emerytowany zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Duchowny podkreślił, że 20. rocznica wizyty Jana Pawła II w stolicy Dolnego Śląska doskonale wpisuje się w jubileusz 500 lat reformacji obchodzony przez Kościoły ewangelickie na całym świecie.

W nabożeństwie wziął udział m.in. nowy władyka wrocławsko-szczeciński Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Jerzy (Pańkowski), a także bp Marek Izdebski – superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, prezb. naczelny Mateusz Wichary reprezentujący Kościół Chrześcijan Baptystów, bp Włodzimierz Juszczak – ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, ks. Waldemar Pytel – biskup diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Obecni byli również proboszczowie lokalnych parafii: polskokatolickiej – ks. Piotr Mikołajczak, metodystycznej – ks. Krzysztof Wolnica, oraz prawosławnej pw. św. Cyryla i Metodego – ks. mitrat Eugeniusz Cebulski, nestor dolnośląskiej ekumenii.

Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, który przypomniał kluczowe wypowiedzi Jana Pawła II z wrocławskiej modlitwy, ale także z kazania wygłoszonego w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie, który papież odwiedził w 1991 roku.

Chętnie powracam myślą do naszego ostatniego spotkania w kościele Świętej Trójcy w Warszawie w 1991 roku. Mówiłem wtedy, że potrzebujemy tolerancji, ale że sama tolerancja między Kościołami to stanowczo za mało. Cóż to bowiem za bracia, którzy się jedynie tolerują? Trzeba się również wzajemnie akceptować. Te słowa dzisiaj przypominam i z całą mocą je potwierdzam. (…) Tu, na tym miejscu, pragnę powiedzieć: nie wystarcza tolerancja! Nie wystarcza wzajemna akceptacja. Jezus Chrystus, Ten, który jest i który przychodzi, oczekuje od nas czytelnego znaku jedności, oczekuje wspólnego świadectwa.

Jan Paweł II podczas modlitwy we Wrocławiu, 1997

Bp Samiec podkreślił, że okrągła rocznica spotkania jest zachętą do weryfikacji, jak wiele z wypowiedzianych postulatów udało się osiągnąć. – Z pewnością przed nami daleka droga do wspólnego przystępowania do Komunii Świętej, choć coraz częściej mówi się o gościnności eucharystycznej. Nie może ujść naszej uwadze fakt, że poza oficjalnymi stanowiskami Kościołów coraz częściej wierni przyjmują Komunię w innych wspólnotach – mówił luterański biskup.

Prezes PRE przypomniał dokumenty dialogu między rzymskimi katolikami a ewangelikami, inicjatywy ekumeniczne, a przede wszystkim wspólne modlitwy, które pokazują, że jedność nie jest i nie może być naszym dziełem, naszą zasługą, ale darem. Jest nie tylko czymś zadanym, ale już danym, co widzimy chociażby poprzez wspólny chrzest. Wszystkie te elementy – większe i mniejsze – złożyły się na wielką budowlę, która nie jest powodem do dumy, nie mogą stać się ekumeniczną Wieżą Babel, ale zobowiązaniem do dalszej modlitwy i nadziei.

Bp Samiec przywołał również ekumeniczną modlitwę z papieżem Franciszkiem w Lund oraz ekumeniczne zobowiązanie dla wszystkich Kościołów – Jesteśmy również świadomi, jak wiele jeszcze przed nami zadań i pracy, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do jedności i docenić te wymiary jedności, które mamy, a które nie są przecież drugorzędne. Wspólna wiara w Chrystusa łączy nie tylko ewangelików i katolików, co chętnie podkreślamy podczas jubileuszu 500 lat reformacji, ale ogarnia ona wszystkich chrześcijan, bez względu na to, czy Kościoły, do których należą są liczne i starożytne, jak np. czcigodne Kościoły prawosławne, czy nieliczne i dość młode, jak choćby Kościoły mariawickie. Jedność dotyczy również tych Kościołów nowego nurtu, Kościołów ewangelikalnych, w tym zielonoświątkowych, które również odkrywają swoje powołanie do dialogu ekumenicznego.

Kaznodzieja zaznaczył, że wspólne relacje ekumeniczne nie będą miały siły przebicia, jeśli nie będą przepełnione chrześcijańską miłością – niewymuszoną i autentyczną. – Możemy i powinniśmy stawiać przed ekumenizmem, przed sobą kolejne zdania, które mają nas do siebie zbliżać. Mamy jednak świadomość, że jesteśmy i pozostaniemy różni w wielu aspektach naszej eklezjologii, a więc tego, jak rozumiemy tajemnicę Kościoła. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób myślimy o jedności zadanej mam przez Chrystusa, jedyną drogą, która do niej prowadzi jest Boża miłość.


Całego kazania bp. Jerzego Samca można wysłuchać tutaj, dzięki relacji Radia Rodzina.


Nabożeństwo odbyło się w ramach Nocy Kościołów oraz w 20. Rocznicę 46. Kongresu Eucharystycznego i wizyty Jana Pawła II we Wrocławiu.

galeria