Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w Siedlcach: Nie karmić węży, nie dla prozelityzmu i synkretyzmu

0

21 stycznia w cerkwi prawosławnej Trójcy Świętej w Siedlcach odbyła się prawosławna wieczernia, która była jednocześnie Centralnym Nabożeństwem Ekumenicznym z okazji trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nie tylko atmosfera, ale przede wszystkim wypowiedziane słowa i nadzieje były znaczące.


Centralne nabożeństwa ekumeniczne organizowane wspólnie przez Polską Radę Ekumeniczną i Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski (KEP) odbywają się na przemian w świątyniach należących do Kościołów członkowskich (PRE) i Kościoła rzymskokatolickiego. Tradycją stało się organizowanie nabożeństw poza stolicą i dużymi ośrodkami miejskimi, aby zauważyć i docenić małe wspólnoty ekumeniczne. Na zaproszenie abpa Abla, władyki lubelsko-chełmskiego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, tegoroczne nabożeństwo odbyło się w Siedlcach. Nowo wybudowana, jeszcze nieukończona i niewielka cerkiew prawosławna Trójcy Świętej była gospodarzem uroczystego nabożeństwa. Cerkiew znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła rzymskokatolickiego.

Nabożeństwu przewodniczył władyka Abel w asyście duchownych diecezjalnych i chórzystów z różnych parafii prawosławnych Podlasia. W nabożeństwie uczestniczyli wierni i duchowni różnych wyznań – przybył m.in. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. superintendent Andrzej Malicki, prezes Towarzystwa Biblijnego w Polsce i zwierzchnik Kościoła ewangelicko-metodystycznego, ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego, pastor Mateusz Wichary, prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów i bp M. Ludwik Jabłoński, biskup diecezji lubelsko-podlaskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Obecni byli również miejscowi hierarchowie rzymskokatoliccy – bp Kazimierz Gurda, ordynariusz diecezji siedleckiej wraz z biskupem pomocniczym Piotrem Sawczukiem.

Na wstępie abp Abel wyjaśnił znaczenie i strukturę prawosławnej modlitwy wieczornej.

Liturgia była w większości celebrowana w języku starocerkiewnosłowiańskim, ale nie zabrakło fragmentów liturgii w języku polskim.

Kazanie przeciwko synkretyzmowi i prozelityzmowi

Kazanie wygłosił bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej i zarazem przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP. Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw „Prawica Twoja wsławiła się mocą”, kaznodzieja mówił o sposobie działania Boga w świecie i w Kościele, także w ruchu ekumenicznym. Krytycznie odniósł się do prozelityzmu i synkretyzmu, mówiąc o tych zjawiskach jako truciźnie dla ekumenizmu. Z jednej strony nawracanie na siłę i podstępem innych chrześcijan, a z drugiej rozmywanie wiary kosztem własnej tożsamości. Bp Nitkiewicz zauważył że liczba uczestników Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozczarowuje.

Mówił o gronie pasjonatów, ale też tych, którzy angażują się w ekumenizm na zasadzie mody . Hierarcha przyznał, że ekumenizm złapał zadyszki i konieczna jest pogłębiona refleksja nad jego stanem. Biskup sandomierski wyraził nadzieję, że 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest okazją na nowe otwarcie w ekumenii. W końcu – jak zauważył biskup – miłość do ojczyzny łączyła Polaków różnych wyznań. Nie licytujmy się, kto kocha bardziej. Kochajmy Polskę i basta. Szanujmy też tych, którzy do nas przyjeżdżają.

Odnosząc się do antyekumenicznych głosów podnoszonych w przestrzeni publicznej, bp Nitkiewicz przestrzegł przed karmieniem złych węży, które kąsają. – Zamiast tego rozmawiajmy, przekonujmy że Chrystus chce ekumenii. Módlmy się za tych, którzy się z nami nie zgadzają.

Kurtuazyjne słowa pozdrowienia skierował biskup siedlecki Kazimierz Gurda, a prezes PRE – ks. bp Jerzy Samiec – dziękując władyce Ablowi za zaproszenie i modlitwę, podkreślił wagę różnorodności, otwartości i autentycznej miłości, którą chrześcijanie przekonywali innych do ewangelii. – Trzeba zdobyć się na odwagę poznawania innych i otwartość. Kochamy swoje Kościoły, ale żaden z naszych Kościołów nie będzie miał sam tego, co możemy mieć razem – mówił luterański biskup.

Po zakończeniu części liturgicznej abp Abel poprosił bp. Piotra Sawczuka o błogosławieństwo dla zebranych według porządku łacińskiego nawiązując do faktu, że większość uczestników to wierni Kościoła rzymskokatolickiego.

Za zgodą i błogosławieństwem abpa Abla całość nabożeństwa była transmitowana na żywo na facebookowej stronie ekumenizm.pl. Sam Władyka podziękował po błogosławieństwie naszemu portalowi i Polskiemu Radio za transmitowanie względnie retransmisję wspólnej modlitwy.

Po nabożeństwie odbyła się okolicznościowa agapa połączona ze spontanicznym śpiewem kolęd prawosławnych i łacińskich.


>> Relacja z uroczystości w serwisie Polskiej Rady Ekumenicznej


galeria