Czterdzieści lat po wymazaniu ekskomunik

Od wtorku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) trwają obchody czterdziestolecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II. Dziś miało miejsce spotkanie ekumeniczne poświęcone wymazaniu ekskomunik przez  papieża Pawła VI i patriarchę Athenagorasa I.

W ekumenicznym spotkaniu modlitewnym udział wziął rzymskokatolicki metropolita lubelski, abp Józef Życiński, oraz zwierzchnik prawosławnej archidiecezji lubelsko-chełmskiej, abp Abel.


Po wygłoszeniu przemówienia abp Życiński, pełniący honorową funkcję Wielkiego Kanclerza KUL, ujawnił, iż na 3–5 maja planowana jest dyskusja z udziałem metropolity lubelskiego oraz metropolity Kiryłła, i dwóch przedstawicieli Papieskiej Rady ds. Kultury.


Dyskusja odbędzie się w Wiedniu. Arcybiskup dodał, że uczestnicy będą rozważać rolę Kościołów w kształtowaniu kultury europejskiej oraz pozycję uniwersytetów katolickich w promocji wartości chrześcijańskich. Podczas refleksji modlitewnej ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI wygłosił referat Dwa historyczne symbole dotyczący historii podziału Kościoła, a także prób pojednania od 1054 roku do dzisiaj.


Spotkaniu ekumenicznemu na KUL towarzyszył występ chóru akademickiego oraz odczyt deklaracji soborowej z 7 grudnia 1965 roku.


:: Ekumenizm.pl: Więcej o spotkaniu Pawła VI z Athenagorasem