Ekumeniczna Wideopostylla

0

Ekumeniczna Wideopostylla to prezent przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich dla wszystkich chrześcijan tradycji ewangelickiej na 500-lecie Reformacji. 60 kazań, będących komentarzami do poszczególnych tekstów biblijnych przeznaczonych jako podstawa homiletyczna na kolejne niedziele oraz święta w roku liturgicznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wygłaszają duchowni różnych wyznań – prawosławni, katolicy,  mariawici i protestanci różnych wyznań.

Kazania zamieszczane są na stronie internetowej Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”.

Zachęcamy do oglądania i słuchania.

>> Bezpośredni link do Ekumenicznej Wideopostylli