Ekumeniczne życzenia na Święto Epifanii

0

Współprzewodniczący Komisji Dialogu Konferencji Episkopatu Polski (KEP) i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) złożyli życzenia Polkom i Polakom z okazji zbliżającego się święta Objawienia Pańskiego (Epifanii) zapraszając jednocześnie do udziału w tegorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej życzenia podpisał ks. bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), a za Kościół rzymskokatolicki ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Zespołu Dialogu KEP z PRE.

Jezus Chrystus, Syn Boży, pokonuje granicę nieba i przychodzi do całego świata. Objawia się jako Zbawiciel niezależnie od naszych podziałów i daje nam moc, abyśmy mogli przekraczać nasze bariery – napisali biskupi

Nawiązując do słów z Księgi Wyjścia „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6), które są hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2018 roku, oraz do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, biskupi przypomnieli, że „naród wybrany Starego Testamentu doświadczył Bożej mocy, gdy w cudowny sposób wyszedł z niewoli i przeszedł bezpiecznie Morze Czerwone, unikając pościgu armii faraona. Niech radosne uwielbienie Bożej mocy stanie się rzeczywistością także dzisiaj, w naszej ojczyźnie, która przed stu laty doświadczyła odrodzenia po wielu latach niewoli.”


>> Pełna treść życzeń

>> Informacja nt. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2018 r.

>> Święto Epifanii


Komisja Mieszana Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu powstała w 1974 roku. W 1977 roku wyłoniła ona Podkomisję ds. Dialogu. Na bazie dotychczasowej współpracy na miejsce wymienionych komisji w 1997 roku powołano do życia Komisję Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) obecnie w skład Komisji Dialogu wchodzą: Prezes PRE bp Jerzy Samiec (Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP), abp Abel (ordynariusz prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej), bp Marek M. Karol Babi (Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP), bp Marek Izdebski (Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP).

Ze strony Konferencji Episkopatu Polski (KEP) w skład Komisji Dialogu wchodzą: bp Krzysztof Nitkiewicz (diecezja sandomierska, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Dialogu z Polską Radą Ekumeniczną oraz Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu), bp Andrzej Czaja (diecezja opolska), bp Marek Solarczyk (biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej), bp Andrzej Siemieniewski (biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej).